Trening umiętności społecznych – m

Trening umiejętności społecznych

HARMONOGRAM

[tabela – z harmonogramem]

Informacje

Trening umiejętności społecznych polega na kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności komunikowania się w sposób prospołeczny. Podobnie jak w treningu zastępowania agresji uczestnicy ćwiczą zastosowanie odpowiedniego zachowania na przykładzie sytuacji ze swojego życia.
Trening umiejętności społecznych pozwala nauczyć się rozpoznawania własnych emocji, określania swoich potrzeb. Dzięki temu tworzone przez dzieci komunikaty mogą być nieagresywne ani nie uległe tylko mówiące o tym, co jest dla nich naprawdę ważne.

Warsztaty prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu trener może poświęcić więcej uwagi każdemu z uczestników. Trener na bieżąco udziela kursantom wskazówek rozwojowych oraz wspiera ich na każdym etapie

PROGRAM

To jakie umiejętności będą trenowane zależy od tego, z czym przyjdzie grupa, ale z pewnością pojawią się następujące umiejętności :

– wyrażanie emocji ? model FUKO/NVC

– odmawianie

– proszenie

– dziękowanie

– przyjmowanie komplementów

– radzenie sobie ze złością innych

– negocjowanie

Inne: radzenie sobie z pominięciem, z niespójnymi komunikatami itd.

DLA KOGO?

Dla osób:

  • wycofanych i uległych, które unikają konfrontacji, odczuwają lęk i nieśmiałość w kontaktach z ludźmi
  • agresywnych, impulsywnych, które załatwiają wszystko agresją (słowną, fizyczną, obrażaniem się, manipulacją, szantażem), które aby dojść do celu nie patrzą na to, czy krzywdzą innych
  • które, nie mają umiejętności komunikowania swoich potrzeb i nazywania swoich emocji

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  1. Większe zrozumienie siebie – większy kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami
  2. Większa swoboda w kontaktach z rówieśnikami
  3. Więcej spokoju, mniej wybuchów i agresji ? umiejętność skontrolowania złości
  4. Większa gotowość na zabranie głosu i konfrontację
  5. Zaufanie do siebie, że sobie poradzę w trudnej sytuacji i będę wiedzieć jak coś powiedzieć
  6. Większa pewność siebie

Organizujemy również treningi umiejętności społecznych, treningi zastępowania agresji i efektywnego uczenia się dla klas szkół podstawowych i średnich na terenie całej Polski.

ZAPISY: