TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

INFORMACJE OGÓLNE

Trening umiejętności społecznych to kształtowanie i rozwijanie umiejętności prospołecznych poprzez zastosowanie (trening) gotowych scenariuszy. Uczestnicy trenują na przykładzie swoich rzeczywistych sytuacji w celu zastosowania odpowiedniego zachowania. Na koniec sesji uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy od trenerów jak również od pozostałych uczestników.

Wybór umiejętności prospołecznych będzie zależał od analizy ankiet uczestników:

Słuchanie, Rozpoczynanie rozmowy, Prowadzenie rozmowy, Mówienie „dziękuję”, Przedstawianie się, Przedstawianie innych osób, Mówienie komplementów, Proszenie o pomoc, Przyłączanie się do działań innych, Podział zadań/udzielanie/wydawanie poleceń, Wykonywanie poleceń, Przepraszanie, Przekonywanie innych, Poznanie swoich uczuć, Wyrażanie swoich uczuć, Zrozumienie uczuć innych, Radzenie sobie z czyjąś złością, Radzenie sobie ze strachem, Nagradzanie samego siebie, Proszenie o pozwolenie, Dzielenie się czymś, Pomaganie innym, Negocjowanie, Stosowanie samokontroli., Obrona swoich praw, reagowanie na zaczepki, Unikanie kłopotów, Unikanie bójek, Składanie skargi/zażaleń, Odpowiadanie na skargę,Radzenie sobie z zakłopotaniem, Radzenie sobie z pominięciem, Stawanie w obronie przyjaciela, Reagowanie na namawianie, Reagowanie na niepowodzenia, Radzenie sobie ze sprzecznymi komunikatami, Radzenie sobie z oskarżeniem, Przygotowanie do trudnej rozmowy, Radzenie sobie z presją grupy, Decydowanie o zrobieniu czegoś nowego, Ustalanie przyczyn problemów, Wyznaczanie celu, Określenie swoich zdolności, Zbieranie informacji, Szeregowanie problemów według ich ważności, Podejmowanie decyzji, Koncentrowanie się na zadaniu.

 

Dla osób, u których występują następujące zachowania:

1. unikanie konfrontacji
2. lęk i nieśmiałość w kontaktach z ludźmi
3. brak asertywności uległość
4. nieumiejętność komunikowania swoich potrzeb
5. nieumiejętność nazywania swoich emocji
6. impulsywność
7. nadaktywność

Korzyści dla uczestnika:

1. zwiększenie samokontroli
2. umiejętności rozwiązywania problemów
3. umiejętność nazywania i wyrażania swoich emocji
4. asertywne wyrażanie swojego zdania
5. zmiana postawy i zachowania na prospołeczną
6. trening swoich rzeczywistych sytuacji

OFERTA DLA KLAS

Organizujemy również kursy na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą.

ZAPISY: