Test predyspozycji językowych – m

TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

HARMONOGRAM

[ninja_tables id="231299" filter='TPJ' columns="nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,kurs,zapisy,cenaz,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

INFORMACJE

O EGZAMINIE

Test predyspozycji językowych jest organizowany w celu wyselekcjonowania najlepszych kandydatów do dwujęzycznych klas siódmych oraz do niektórych oddziałów dwujęzycznych w szkołach średnich (są to tzw. ?klasy wstępne? bądź ?klasy zerowe?).

Test kompetencji językowych nie ma na celu sprawdzenia znajomości języka ojczystego, czy obcego. Egzamin ten sprawdza wyczucie stylistyczne, ogólny zasób słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych, zdolność zauważania podobieństw w językach obcych, umiejętność tłumaczenia zdań z języka fikcyjnego na polski.

Do szkół średnich dwujęzycznych obowiązywać może test kompetencji językowych.
W Pracowni prowadzimy kursy przygotowujące do tego testu z języka angielskiego: https://okno.edu.pl/test-z-jezyka-angielskiego-do-liceum-dwujezycznego/

Pierwszy termin egzaminu jest zaplanowany na 10 czerwca, a drugi na 22 czerwca 2021 r.

 

O KURSIE

Kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych prowadzimy od 2013 roku. Prowadzimy kursy podstawowe i kursy PLUS, dla osób po kursie podstawowym, które chcą wykonać jeszcze więcej zadań. Kurs stworzony jest na podstawie analizy zadań z egzaminów kompetencji językowych z wcześniejszych lat. Pracę zaczynamy od pracy z całą grupą i przekazaniem strategii na rozwiązywanie poszczególnych typów zadań, wspólne rozwiązywanie zadań a następnie przychodzimy do samodzielnej pracy.

Kurs pomaga w przygotowaniu się do testu predyspozycji zarówno do klas 7 jak i do tzw. ?klas wstępnych? w szkołach średnich dwujęzycznych.

 

PROGRAM

  • uzupełnianie luk w tekście w języku polskim i obcym ze słuchu oraz w tekście czytanym,
  • porządkowanie zdań i fragmentów tekstu w języku polskim i języku obcym,
  • rozwiązywanie zadań w języku fikcyjnym według określonej strategii,
  • tworzenie liczebników w językach obcych na podstawie wzoru,
  • rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz ze słuchu oraz w tekście czytanym.

 

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do testu kompetencji językowych poprzez:

  • pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi (czytanie i ze słuchu),
  • rozwój umiejętności w głównych kategoriach (język fikcyjny, języki obce, język polski),
  • rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
  • rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnienie pewności siebie.

JAK PRACUJEMY?

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

 

ZAPISY: