Test predyspozycji językowych

TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

HARMONOGRAM

[ninja_tables id="231299" filter='TPJ' columns="nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,kurs,zapisy,cenaz,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

INFORMACJE

O EGZAMINIE

Test predyspozycji językowych jest organizowany w celu wyselekcjonowania najlepszych kandydatów do dwujęzycznych klas siódmych oraz do niektórych oddziałów dwujęzycznych w szkołach średnich (są to tzw. ?klasy wstępne? bądź ?klasy zerowe?, w których nacisk przez cały pierwszy rok kładziony jest na naukę języka).

Osiągnięcie wysokiego wyniku umożliwia naukę w renomowanej szkole, a w przyszłości zdanie międzynarodowej matury i możliwość studiowania na całym świecie.

Test kompetencji językowych nie ma na celu sprawdzenia znajomości języka ojczystego, czy obcego. Egzamin ten sprawdza wyczucie stylistyczne, ogólny zasób słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych, zdolność zauważania podobieństw w językach obcych, umiejętność tłumaczenia zdań z języka fikcyjnego na polski.

Z doświadczenia wiemy, że poza predyspozycjami językowymi, znaczącymi czynnikami pozwalającymi zdać egzamin na wysokim poziomie są umiejętność koncentracji i opanowania stresu oraz zarządzenia swoim czasem.

Do szkół średnich dwujęzycznych obowiązywać może test kompetencji językowych.
W Pracowni prowadzimy kursy przygotowujące do tego testu z języka angielskiego: https://okno.edu.pl/test-z-jezyka-angielskiego-do-liceum-dwujezycznego/

Egzaminy odbywają się w czerwcu. Dokładne daty egzaminu pojawią się po feriach zimowych.

 

O KURSIE

Kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych prowadzimy od 2013 roku. Prowadzimy kursy podstawowe i kursy PLUS, dla osób po kursie podstawowym, które chcą wykonać jeszcze więcej zadań.

Kurs stworzony jest na podstawie analizy zadań z egzaminów kompetencji językowych z wcześniejszych lat. Podzieliliśmy pracę na zasadzie działów np. język fikcyjny, kody i szyfry, zadania ze słuchu czy uzupełnianie luk w tekstach w języku polskim. Pracę z danym działem zaczynamy od pracy z całą grupą i przekazaniem strategii na rozwiązywanie poszczególnych typów zadań, wspólne rozwiązywanie zadań a następnie przychodzimy do coraz bardziej samodzielnej pracy.

Kurs pomaga w przygotowaniu się do testu predyspozycji zarówno do klas 7 jak i do tzw. ?klas wstępnych? w szkołach średnich dwujęzycznych.

 

PROGRAM

 • uzupełnianie luk w tekście w języku polskim i obcym ze słuchu oraz w tekście czytanym,
 • porządkowanie zdań i fragmentów tekstu w języku polskim i języku obcym,
 • rozwiązywanie zadań w języku fikcyjnym według określonej strategii,
 • tworzenie liczebników w językach obcych na podstawie wzoru,
 • rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz ze słuchu oraz w tekście czytanym.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do testu kompetencji językowych poprzez:

 • pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi (czytanie i ze słuchu),
 • rozwój umiejętności w głównych kategoriach (język fikcyjny, języki obce, język polski),
 • rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnienie pewności siebie.

 

JAK PRACUJEMY?

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację.

O EGZAMINIE

Test predyspozycji językowych jest organizowany w celu wyselekcjonowania najlepszych kandydatów do dwujęzycznych klas siódmych oraz do niektórych oddziałów dwujęzycznych w szkołach średnich (są to tzw. ?klasy wstępne? bądź ?klasy zerowe?).

Test kompetencji językowych nie ma na celu sprawdzenia znajomości języka ojczystego, czy obcego. Egzamin ten sprawdza wyczucie stylistyczne, ogólny zasób słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych, zdolność zauważania podobieństw w językach obcych, umiejętność tłumaczenia zdań z języka fikcyjnego na polski.

Do szkół średnich dwujęzycznych obowiązywać może test kompetencji językowych.
W Pracowni prowadzimy kursy przygotowujące do tego testu z języka angielskiego: https://okno.edu.pl/test-z-jezyka-angielskiego-do-liceum-dwujezycznego/

Pierwszy termin egzaminu jest zaplanowany na 10 czerwca, a drugi na 22 czerwca 2021 r.

 

O KURSIE

Kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych prowadzimy od 2013 roku. Prowadzimy kursy podstawowe i kursy PLUS, dla osób po kursie podstawowym, które chcą wykonać jeszcze więcej zadań. Kurs stworzony jest na podstawie analizy zadań z egzaminów kompetencji językowych z wcześniejszych lat. Pracę zaczynamy od pracy z całą grupą i przekazaniem strategii na rozwiązywanie poszczególnych typów zadań, wspólne rozwiązywanie zadań a następnie przychodzimy do samodzielnej pracy.

Kurs pomaga w przygotowaniu się do testu predyspozycji zarówno do klas 7 jak i do tzw. ?klas wstępnych? w szkołach średnich dwujęzycznych.

 

PROGRAM

 • uzupełnianie luk w tekście w języku polskim i obcym ze słuchu oraz w tekście czytanym,
 • porządkowanie zdań i fragmentów tekstu w języku polskim i języku obcym,
 • rozwiązywanie zadań w języku fikcyjnym według określonej strategii,
 • tworzenie liczebników w językach obcych na podstawie wzoru,
 • rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz ze słuchu oraz w tekście czytanym.

 

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do testu kompetencji językowych poprzez:

 • pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi (czytanie i ze słuchu),
 • rozwój umiejętności w głównych kategoriach (język fikcyjny, języki obce, język polski),
 • rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnienie pewności siebie.

 

JAK PRACUJEMY?

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

ZAPISY: