Programowanie

Programowanie

HARMONOGRAM

[ninja_tables id="231299" filter='PROG' columns="kurs,typhidden,nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,zapisy,rodzajkursw,cenaz,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

INFORMACJE

W dobie intensywnego rozwoju narzędzi informatycznych i cyfrowych, które otaczają nas na każdym kroku w życiu codziennym, kompetencje informatyczno-technologiczne stają się podstawą funkcjonowania kolejnych pokoleń. Zaczynając od zwykłej kuchenki mikrofalowej przez smartfony, komputery i technologie elektroniczne, wśród młodzieży rośnie zainteresowanie nowymi technologiami i programowaniem. Jednym z konkursów, podczas którego młodzi entuzjaści programowania mogą zmierzyć się z rówieśnikami, jest konkurs informatyczny Logia. Uczniowie wykazujący zdolności informatyczne mogą się wykazać swoją wiedzą oraz zdobyć bezpośredni wstęp do wymarzonego liceum.

Konkurs Logia skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Program konkursu obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka. Polega na  rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w języku Python z zakresu grafiki żółwia, definiowania obliczeń oraz przetwarzania napisów i list.

Konkurs Logia składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Etap pierwszy – szkolny, polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów testu oraz zadań na platformie konkursowej. Uczestnicy mogą rozwiązywać zadania i test w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Etap drugi – rejonowy, oraz etap trzeci – wojewódzki, polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów zadań konkursowych w warunkach kontrolowanej samodzielności.

Harmonogram konkursu Logia w roku szkolnym 2020/2021:

etap szkolny: od 15 października do 4 listopada 2020, g. 14:00

etap rejonowy: 12 stycznia 2021, g. 11:00

etap wojewódzki: 3 marca 2021, g. 11:00

Zadania konkursowe odbiegają treścią oraz sposobami rozwiązań od tych typowo szkolnych. W związku z czym, samodzielne przygotowanie się ucznia do udziału w tym konkursie jest bardzo trudne. 

Nasze zajęcia z programowania w języku Python kompleksowo przygotowują do konkursu Logia na każdym poziomie zaawansowania.

Jeżeli uczeń miał już doświadczenie z programowaniem i chciałoby doskonalić swoje umiejętności ? przed zapisem zapraszamy na spotkanie poziomujące. 

Spotkanie trwa 60 min, podczas których trener ma szansę poznać uczestnika, omówić kilka ciekawych zadań, określić tempo pracy oraz poziom umiejętności.

W zależności od wyniku spotkania zaproponujemy Państwu odpowiednie zajęcia, dopasowane do możliwości dziecka. W ofercie posiadamy zarówno kursy od podstaw jak i przygotowujące do konkursów.

Spotkanie prowadzi nasz trener, dr Gennadiy Derkachov ? dr nauk fizycznych, który prowadzi zajęcia z programowania w języku Python na każdym poziomie zaawansowania. Na co dzień pracuje w Instytucie Fizyki PAN.

Uczniów nie mających nigdy wcześniej kontaktu z programowaniem zapraszamy bezpośrednio do grupy przerabiającej materiał od podstaw.

Program kursu obejmuje treści programu merytorycznego konkursu Logia (https://logia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/L21_program_merytoryczny.pdf) w oparciu o zadania z lat poprzednich ze szczególnym uwzglednieniem algorytmiki.

Celem kursu jest:

  • opanowanie języka programowania Python
  • rozszerzenie wiadomości z zakresu geometrii
  • rozwinięcie myślenia abstrakcyjnego oraz wyobraźni przestrzennej
  • rozwinięcie umiejętności rozwiązywania zadań graficznych oraz logicznych

Zajęcia są prowadzone na trzech poziomach zaawansowania:

  • poziom podstawowy, dla tych co dopiero zaczynają swoja przygodę z programowaniem i obejmuje wprowadzenie z język programowania Python, zapoznanie się z podstawowymi jego możliwościami, wprowadzenie w algorytmikę, zapoznanie się z grafiką żółwia, rozszerzenie wiadomości z zakresu geometrii.
  • poziom średniozaawansowany, dla tych, którzy znają już podstawy, chcą rozwijać swoje umiejętności/zdolności oraz mają zamiar wzięcia udziału w konkursie informatycznym Logia i obejmuje pogłębienie wiedzy z algorytmiki, rozwiązywanie w języku Python zagadnień graficznych na wyższym poziomie zaawansowania oraz problemów logicznych i matematycznych.
  • poziom zaawansowany, dla tych którzy chcą poznać głębsze tajniki języka programowania w języku Python i przygotowują się do udziału w konkursie Logia w roku bieżącym. Obejmuje pogłębienie wiedzy zdobytej na poprzednich dwóch poziomach zaawansowania oraz naukę rozwiązywania zagadnień związanych z przetwarzaniem napisów oraz list jedno  i wielopoziomowych.

Zajęcia z programowania podobnie jak inne kursy prowadzone w ramach Pracowni z Oknem na Świat odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery, współpracę między uczniami i nauczycielem.

Nasze zajęcia stacjonarne przeplatane są szybkimi, energicznymi ?zabawami? w ramach przerwy, które pomagają młodzieży efektywniej zarządzać swoją koncentracją, co przekłada się na możliwość poświęcenia większej ilości czasu na faktyczną naukę. Podczas zajęć on-line , kiedy to ?zabawy? ruchowe nie wchodzą w grę, stosujemy inne formy aktywności pobudzające dzieci do dalszej pracy. Między innymi: zagadki, łamigłówki, zabawy słowne i t.p. często związane z tematem zajęć.

Ze względu na specyfikę zajęć, grupy liczą maksymalnie 5 osób, co pozwala trenerowi na pracę indywidualną z każdym uczestnikiem jak i na pracę grupową.

Nasze kursy prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy prowadzący przechodzi szkolenia metodyczne i trenerskie, które umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i prowadzone online podlegają nadzorowi metodycznemu.

Więcej informacji o naszej kadrze:

NASZA KADRA

Zajęcia online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dostępne są w formie kursów grupowych oraz zajęć indywidualnych. Prowadzone są za pomocą platformy Webex. Liczba godzin oraz program zajęć odpowiadają kursom stacjonarnym.

Instrukcja obsługi kursów online

Regulamin uczestnictwa w kursie

INFORMACJE WKRÓTCE

FAQ

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu ?OFERTY? lub ?SPAM?.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty ? płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

ZAPISY: