Informacje:

Możliwa płatność w ratach (0%)
Lokalizacja: Saska Kępa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24
Termin: od 2023.11.22 środy (30h) – 16:30-18:00

Test Predyspozycji Językowych – SASKA KĘPA – od 2023.11.22 środy (30h) – 16:30-18:00 – 1498 zł

1,498.00 

12 w magazynie

Zapłać całość Zapłać w ratach

Kurs przygotowujący do testu predyspozycji językowych stworzony jest na podstawie zadań z wcześniejszych lat. Podzieliliśmy pracę na zasadzie działów np. język fikcyjny, kody i szyfry, zadania ze słuchu czy uzupełnianie luk w tekstach w języku polskim. Pracę z danym działem zaczynamy od pracy z całą grupą i przekazaniem strategii na rozwiązywanie poszczególnych typów zadań, wspólne rozwiązywanie zadań a następnie przychodzimy do coraz bardziej samodzielnej pracy. Kurs pomaga w przygotowaniu się do testu predyspozycji zarówno do klas 7 jak i do tzw. klas wstępnych w szkołach średnich dwujęzycznych.

PROGRAM

• uzupełnianie luk w tekście w języku polskim i obcym ze słuchu oraz w tekście czytanym,
• porządkowanie zdań i fragmentów tekstu w języku polskim i języku obcym,
• rozwiązywanie zadań w języku fikcyjnym według określonej strategii,
• tworzenie liczebników w językach obcych na podstawie wzoru,
• rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz ze słuchu oraz w tekście czytanym.
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do testu kompetencji językowych poprzez:
• pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi (czytanie i ze słuchu),
• rozwój umiejętności w głównych kategoriach (język fikcyjny, języki obce, język polski),
• rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
• rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu i wzmocnienie pewności siebie.

Skontaktuj się z nami

tel: 730 125 606biuro@okno.edu.pl