Informacje:

Lokalizacja: Online
Termin: od 2023.03.26 niedziele (10h) – 09.00-11.00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ONLINE – od 2023.03.26 niedziele (10h) – 09.00-11.00 – JĘZYK POLSKI – PISANIE FORM WYPOWIEDZI – 799 zł

799.00 

12 w magazynie

Kurs z pisania form wypowiedzi skupia się tylko na tej części egzaminu ósmoklasisty, która wymaga od ucznia napisania tekstu. Obecnie jest to tylko rozprawka i opowiadanie. Wychodzimy z założenia, że pisania wypracowań można się nauczyć, a problemy wynikają z braku wiedzy lub niezrozumienia kryteriów oceniania. Pisanie form wypowiedzi stanowi umiejętność przydatną nie tylko przy okazji egzaminu ósmoklasisty, lecz także w szkole średniej, podczas studiów oraz w dalszym życiu zawodowym.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

warsztatowy charakter zajęć (ćwiczenia aktywizujące, praca w grupach),
omówienie wszystkich form wypowiedzi (obecnie rozprawki i opowiadania) krok po kroku,
tworzenie bazy przydatnego słownictwa,
omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania,
poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka oceny własnej pracy,
informacja zwrotna od trenera po każdej pracy domowej.

Skontaktuj się z nami

tel: 730 125 606biuro@okno.edu.pl