Informacje:

Lokalizacja: Online
Termin: 2023.01.22 niedziele (10h) – 09.00-11.00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ONLINE – od 2023.01.22 niedziele (10h) – 09.00-11.00 – MATEMATYKA – ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ – 799 zł

799.00 

11 w magazynie

Zadania z matematyki wymagają czytania ze zrozumieniem. Źle zinterpretowana treść zadania prowadzi do złych założeń, a co za tym idzie, do złego rozwiązania. W podręcznikach szkolnych często zadania z treścią są dość schematyczne i tylko zadania z tzw. "gwiazdką" zawierają więcej treści i wykraczają poza schemat zadań, do których dzieci są przyzwyczajone. Zadania na egzaminie mogą być sformułowane inaczej niż typowe ćwiczenia z podręcznika.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

warsztatowy charakter zajęć (ćwiczenia aktywizujące, praca w grupach),
nauka języka matematycznego,
omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania,
poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka oceny własnej pracy,
informacja zwrotna od trenera po każdej pracy domowej.

Skontaktuj się z nami

tel: 730 125 606biuro@okno.edu.pl