Olimpiady i konkurs kuratoryjny z matematyki

MATEMATYKA

olimpiady I konkurs kuratoryjny

INFORMACJE OGÓLNE

Obecnie jest wiele konkursów z matematyki na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, które dają dodatkowe punkty rekrutacyjne. m.in.: Alfik matematyczny, Olimpus, Albus, Multitest, Kangur.

Jednak, tylko dwa zwalniają dziecko z matematycznej części egzaminów do liceum. Mowa o kuratoryjnym konkursie matematycznym oraz olimpiadzie matematycznej.
Jest za to jeden haczyk: trzeba uzyskać tytuł laureata (w przypadku konkursu kuratoryjnego) albo być finalistą (w przypadku olimpiady).

Konkurs kuratoryjny jest zdecydowanie łatwiejszym testem w porównaniu do olimpiady. Z tego powodu jest on naszą sugestią dla wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić swój stan wiedzy i zostać zwolnionym z jednej części egzaminacyjnej.

Problem w tym, że nawet bardzo zdolne dziecko nie będzie potrafiło w pełni przygotować się do takiego sprawdzianu bez odpowiedniego wsparcia nauczyciela, który pomoże wskazać drogę lub sposób rozwiązywania zadań. Nasz KURS LAUREATA go rozwiązuje!

W roku szkolnym 2018/2019 aż 50% naszych uczestników Kursu Laureata przeszło do II etapu konkursu kuratoryjnego z bardzo dobrymi wynikami, z czego aż 40% z nich przeszło do III etapu.

Wyniki konkursu kuratoryjnego z matematyki 2018/2019:

W etapie szkolnym wzięło udział 11116 uczniów.
Do etapu rejonowego awansowało 569 uczniów (5% uczniów przystępujących do etapu szkolnego)
W etapie wojewódzkim z wyzwaniami matematycznymi zmagało się 184 uczniów (czyli 32% uczniów przystępujących do etapu rejonowego) z czego: laureaci – 60 uczniów (32,6%) i finaliści – 124 uczniów (67,4%).

Zapraszamy na spotkania poziomujące do “Kursu Laureata”

Przed zapisaniem dziecka na “Kurs Laureata”, zapraszamy je na spotkanie poziomujące, które jest niezbędne do określenia poziomu zaawansowania dziecka .
Spotkanie trwa 60 min, z których ok. 45 minut jest przeznaczonych na samodzielne rozwiązanie przez dziecko testu, a kolejne 15 minut na omówienie rozwiązań z metodykiem.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że często wynik testu jest uzależniony od kondycji i samopoczucia dziecka danego dnia. Niektóre dzieci świetnie rozwiązują zadania w pamięci i zapisują tylko wynik, co nie jest miarodajne w przypadku sprawdzenia testu przez nauczyciela. Właśnie dlatego poświęcamy aż 15 minut na rozmowę z dzieckiem i omówienie sposobu rozwiązywania zadań.
W zależności od wyniku testu pisemnego oraz rozmowy proponujemy Państwu jedną z grup przygotowujących do konkursu/olimpiady.

Spotkanie prowadzi nasza metodyczka dr Anastasiya Derkachova, która przygotowuje do konkursów i olimpiad oraz nadzoruje i prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury. Pisze materiały dla trenerów i uczestników, a także testy wykorzystywane podczas kursów. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole i studentami na uczelni. Uważa, że każde dziecko jest zdolne, wystarczy tylko dobrać właściwy klucz i nauczyć je języka matematycznego. Stara się uczyć w taki sposób, aby dziecko miało satysfakcję z tego, co osiągnęło. Zadania zawsze dopasowuje do poziomu dzieci, wykraczając jednocześnie lekko poza poziom, aby z jednej strony dzieci miały poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej poczucie sukcesu z powodu przekraczania swoich możliwości. Dr nauk fizycznych. Na co dzień pracuje w Instytucie Fizyki PAN.

Cena spotkania poziomującego to 19,99 zł.

KURS LAUREATA ? KURSY ROCZNE ? 2019/2020 ? informacje

KURS LAUREATA to kurs dla uczniów klasy 6,7 i 8 SP, którzy chcą osiągnąć sukces na konkursie kuratoryjnym, olimpiadzie lub podczas innego testu matematycznego

 1. spotkania po 6090, 120 lub 150 min
 2. długość kursu ? 45 h60 godzin lekcyjnych ? od 1950 zł
 3. długość kursu ? 30 h ? 40 godzin lekcyjnych ? od 1398 zł
 4. długość kursu ? 20 h ? 26,5 godzin lekcyjnych ? od 939 zł
 5. grupy: 2-3 osobowa i 4-5-osobowa
 6. 5% zniżki dla rodzeństw
 7. możliwa płatność ratalna
 8. lokalizacja: Mokotów
  9. zapisy: biuro@okno.edu.pl, tel: 730 125 129                                                                                                                

Do zawodów pierwszego stopnia XIV OMJ przystąpiło 11592 uczniów, w tym 7189 uczniów ze szkół podstawowych.

Do zawodów drugiego stopnia zakwali?kowano łącznie 1753 uczniów (15% uczniów którzy przystąpili do zawodów I stopnia), w tym 923 uczniów ze szkół podstawowych.

Do zawodów trzeciego stopnia (?nałowych) zakwalifikowano 257 uczniów (2% uczniów którzy przystąpili do zawodów I stopnia co stanowi 14% uczniów którzy przystąpili do zawodów II stopnia), w tym 132 uczniów ze szkół podstawowych.

Tytuł finalisty XIV OMJ otrzymali wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach trzeciego stopnia.

Wśród laureatów znalazło się 126 uczniów (1% uczniów którzy przystąpili do zawodów I stopnia co stanowi 49% uczniów którzy przystąpili do zawodów III stopnia), w tym 63 reprezentantów szkół podstawowych.

1. Kuratoryjny konkurs matematyczny 2019/2020 ? klasy 4-8 SP

 • I etap (szkolny) ? 21 października 2019
 • II etap (rejonowy) ? 5 grudnia 2019
 • III etap (wojewódzki) ? 25 lutego 2020
  Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

2. Terminarz XV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2019/2020)

 • Zawody I stopnia: 1 września – 14 października 2019 r.
  – część testowa (w szkołach): 26 września 2019 r. (czwartek), godz. 9:00.
 • Zawody II stopnia: 11 stycznia 2020 r. (sobota)
 • Zawody III stopnia: 21 marca 2020 r. (sobota)
 • Uroczyste zakończenie XV OMJ: 22 marca 2020 r. (niedziela)

Konkurs kuratoryjny z matematyki:

do II etapu przeszło 50% naszych uczniów, którzy przystępowali do konkursu
do III etapu przeszło 40% uczniów, którzy brali udział w II etapie, łącznie 6 osób, w tym 2 laureatów i 4 finalistów

Olimpiada matematyczna juniorów:

100% naszych uczniów, którzy przystępowali do I etapu przeszło do etapu II
Do III etapu przeszło 50% uczniów, którzy przystępowali do etapu II, łącznie 4 uczniów, w tym mamy 3 laureatów i 1 finalistę

Konkurs kuratoryjny z fizyki:

Przystępowało 4 uczniów. Do II etapu przeszło 2, do etapu III przeszło 2 uczniów i oboje są laureatami.

KURS LAUREATA ALFIK i KANGUR przeznaczony jest dla dzieci ze szkoły podstawowej z klas 4-7, które chcą wziąć udział w konkursach Alfik (listopad) oraz Kangur (przełom marca i kwietnia). Program kursu obejmuje przygotowanie do konkursów zgodnie z ich harmonogramem – do końca listopada dzieci realizują program do Alfika, a przez kolejne miesiące do Kangura.
Podczas kursu prowadzący kładzie duży nacisk na rozwiązywanie zadań, zamiast zgadywania odpowiedzi oraz uczy prawidłowego zapisu matematycznego.
Kurs Laureata Alifk i Kangur jest doskonałym wprowadzeniem w świat konkursów matematycznych – dzieci biorące w nich udział, chętnie przygotowują się w starszych klasach do konkursów kuratoryjnych lub olimpiad matematycznych.

grupa wtorkowa – 4 klasa – 14.30-15.30 – od 24.09.2019 – 30h zajęć 
grupa wtorkowa – 5 klasa – 15.30-16.30 – od 24.09.2019 – 30h zajęć
grupa wtorkowa – 6 klasa – 16.30-17.30 – od 24.09.2019 – 30h zajęć
grupa piątkowa – 5 klasa – 16.30-17.30 – od 27.09.2019 – 30h zajęć
grupa piątkowa – 7 klasa – 18.30-19.30 – od 27.09.2019 – 30h zajęć

1. spotkania po 6090 min
2. długość kursu ? 45 h60 godzin lekcyjnych ? od 1950 zł
3. długość kursu ? 30 h ? 40 godzin lekcyjnych ? od 1398 zł
4. długość kursu ? 20 h ? 26,5 godzin lekcyjnych ? od 939 zł
5. grupy: 2-3 osobowa i 4-5-osobowa
6. 5% zniżki dla rodzeństw
7. możliwa płatność ratalna
8. lokalizacja: Mokotów
9. zapisy: biuro@okno.edu.pl, tel: 730 125 129                                          

ZAPISY: