Olimpiady i konkursy – m

Olimpiady i konkursy

HARMONOGRAM

[ninja_tables id="231299" filter='OLIMP' columns="typhidden,nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,zapisy,rodzajkursw,cenaz,lokalizacja,poziom,przedmiot,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

Informacje

Z wielu konkursów matematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych tylko dwa dają profity przy rekrutacji do szkoły średniej: Konkurs Kuratoryjny z matematyki oraz Olimpiada Matematyczna Juniorów. Aby zostać zwolnionym z części matematycznej egzaminu ósmoklasisty, trzeba uzyskać tytuł laureata Konkursu Kuratoryjnego albo zostać finalistą Olimpiady Matematycznej Juniorów.

KONKURS KURATORYJNY

 

Konkurs Kuratoryjny organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych matematycznie składa się z trzech etapów i jest łatwiejszy niż Olimpiada.

Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2020/2021:

  • etap szkolny:        21 października 2020
  • etap rejonowy:     25 listopada 2020
  • etap wojewódzki: 4 lutego 2021

Harmonogram na rok szkolny 2021/2022 będzie znany pod koniec sierpnia 2021.

OLIMPIADA

 

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. OMJ odbywa się w trzech etapach.

Harmonogram Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku szkolnym 2020/2021:

  • etap I-szy: 1 września ? 12 października 2020
  • część testowa (w szkołach): 24 września 2020, godz. 9:00.
  • etap II-gi:  16 stycznia 2021
  • etap III-ci:  20-21 marca 2021

Harmonogram na rok szkolny 2021/2022 będzie znany pod koniec sierpnia 2021. 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?

Aby zapisać się na poziomowanie w celu określenia możliwości dziecka należy wyszukać z listy POZIOMOWANIE

Link do poziomowania – https://okno.edu.pl/olimpiady-i-konkursy/

PROGRAM

Program kursu do konkursu kuratoryjnego: (https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2021/programy/PROGRAM_matmatyka_2020_21.pdf

Program kursu do olimiasy oparty jest o zagadnienia pojawiające się na OMJ (wcześniej OMG) w latach poprzednich (https://omj.edu.pl/zadania).

JAK PRACUJEMY?

Przygotowanie do konkursu czy olimpiady odbywa się głównie na zasadzie zajęć indywidualnych online, choć czasem praca też jest bardzo małych grupach o ile poziom uczestników jest podobny.

Na zajęciach omawiane są kluczowe/modelowe zadania z każdego działu, przedstawianych jest kilka możliwości rozwiązania poszczególnych problemów, omawiane są formy zapisu rozwiązań, co jest bardzo istotne podczas pisania prac konkursowych.

PROGRAMOWANIE

 

Jednym z konkursów, podczas którego młodzi entuzjaści programowania mogą zmierzyć się z rówieśnikami, jest konkurs informatyczny Logia. Uczniowie wykazujący zdolności informatyczne mogą się wykazać swoją wiedzą oraz zdobyć bezpośredni wstęp do wymarzonego liceum.

KONKURS LOGIA

 

Konkurs Logia skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i polega na  rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w języku Python z zakresu grafiki żółwia, definiowania obliczeń oraz przetwarzania napisów i list.

Harmonogram konkursu Logia w roku szkolnym 2020/2021:

  • etap szkolny: od 15 października do 4 listopada 2020, g. 14:00
  • etap rejonowy: 12 stycznia 2021, g. 11:00
  • etap wojewódzki: 3 marca 2021, g. 11:00

Harmonogram na rok szkolny 2021/2022 będzie znany pod koniec sierpnia 2021.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA

Aby zapisać się na poziomowanie w celu określenia możliwości dziecka należy wyszukać z listy POZIOMOWANIE – https://okno.edu.pl/olimpiady-i-konkursy/

PROGRAM

Program kursu obejmuje treści programu merytorycznego konkursu Logia (https://logia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/L21_program_merytoryczny.pdf) w oparciu o zadania z lat poprzednich ze szczególnym uwzglednieniem algorytmiki.

Celem kursu jest opanowanie języka programowania Python, rozszerzenie wiadomości z zakresu geometrii, rozwinięcie myślenia abstrakcyjnego oraz wyobraźni przestrzennej, rozwinięcie umiejętności rozwiązywania zadań graficznych oraz logicznych.

JAK PRACUJEMY?

Przygotowanie do konkursu czy olimpiady odbywa się głównie na zasadzie zajęć indywidualnych online, choć czasem praca też jest bardzo małych grupach o ile poziom uczestników jest podobny.

Zajęcia są prowadzone na trzech poziomach zaawansowania:

– poziom podstawowy, dla tych którzy dopiero zaczynają swoja przygodę z programowaniem

– poziom średniozaawansowany, dla tych, którzy znają już podstawy, chcą rozwijać swoje umiejętności oraz chcą wziąć udział w konkursie informatycznym Logia

 – poziom zaawansowany, dla tych którzy chcą poznać głębsze tajniki języka programowania w języku Python i przygotowują się do udziału w konkursie Logia w roku bieżącym

ZAPISY: