Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy

HARMONOGRAM

[ninja_tables id="231299" filter='OLIMP' columns="typhidden,nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,zapisy,rodzajkursw,cenaz,lokalizacja,poziom,przedmiot,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

Informacje

Z wielu konkursów matematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych tylko dwa zwalniają ucznia z matematycznej części egzaminu ósmoklasisty oraz dają możliwość dostania się do wymarzonego liceum poza kolejnością. Mowa o Konkursie Kuratoryjnym z matematyki oraz Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. Aby zostać zwolnionym z części matematycznej egzaminu ósmoklasisty, trzeba uzyskać tytuł laureata Konkursu Kuratoryjnego, albo zostać finalistą Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Terminy:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20212022

KONKURS KURATORYJNY

Konkurs Kuratoryjny organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych matematycznie, wykazujących szczególne zainteresowania przedmiotem, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętności twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych. Program merytoryczny konkursu tworzony jest w oparciu o podstawę programową oraz treści rozszerzające. Konkurs Kuratoryjny jest zdecydowanie łatwiejszy w porównaniu do Olimpiady. Dlatego wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić swój stan wiedzy i zostać zwolnionym z jednej części egzaminacyjnej, zachęcamy do wzięcia udziału właśnie w tym konkursie.

Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2020/2021:

 • etap szkolny:        21 października 2020
 • etap rejonowy:     25 listopada 2020
 • etap wojewódzki: 4 lutego 2021

Harmonogram na rok szkolny 2021/2022 będzie znany pod koniec sierpnia 2021.

OLIMPIADA

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. OMJ odbywa się w trzech etapach. Zawody pierwszego stopnia składają się z 2 części: części korespondencyjnej, polegającej na samodzielnym rozwiązaniu przez ucznia zadań konkursowych oraz przesłaniu rozwiązań do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ oraz części testowej, która odbywa się na terenie szkoły uczestnika i polega na rozwiązaniu 15 zadań testowych w ciągu 75 minut. Zawody drugiego stopnia i trzeciego stopnia  odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych w warunkach kontrolowanej samodzielności. Uczniom wybitnie uzdolnionym, którzy chcą sprawdzić się na wyższym poziomie wiedzy, proponujemy start w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów.

Harmonogram Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku szkolnym 2020/2021:

 • etap I-szy: 1 września ? 12 października 2020
 • część testowa (w szkołach): 24 września 2020, godz. 9:00.
 • etap II-gi:  16 stycznia 2021
 • etap III-ci:  20-21 marca 2021

Harmonogram na rok szkolny 2021/2022 będzie znany pod koniec sierpnia 2021.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?

Aby zapisać się na poziomowanie w celu określenia możliwości dziecka należy wyszukać z listy POZIOMOWANIE

Link do poziomowania – https://okno.edu.pl/olimpiady-i-konkursy/

PROGRAM

Zajęcia skierowane są do uczniów zdolnych matematycznie z klas 6,7 oraz 8 SP, którzy chcą osiągnąć sukces na Konkursie Kuratoryjnym, Olimpiadzie Matematycznej Juniorów lub podczas innego testu matematycznego.

Program kursu do konkursu kuratoryjnego: (https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2021/programy/PROGRAM_matmatyka_2020_21.pdf

Program kursu do olimpiady oparty jest o zagadnienia pojawiające się na OMJ (wcześniej OMG) w latach poprzednich (https://omj.edu.pl/zadania).

JAK PRACUJEMY?

Przygotowanie do konkursu czy olimpiady odbywa się głównie na zasadzie zajęć indywidualnych online, choć czasem praca też jest w bardzo małych grupach o ile poziom uczestników jest podobny.

Na zajęciach omawiane są kluczowe/modelowe zadania z każdego działu, przedstawianych jest kilka możliwości rozwiązania poszczególnych problemów, omawiane są formy zapisu rozwiązań, co jest bardzo istotne podczas pisania prac konkursowych.

Pracujemy warsztatowo. Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację. Stawiamy na stworzenie przyjaznej atmosfery i relacji z trenerem, która jest kluczowa w procesie uczenia.

PROGRAMOWANIE

W dobie intensywnego rozwoju narzędzi informatycznych i cyfrowych, które otaczają nas na każdym kroku w życiu codziennym, kompetencje informatyczno-technologiczne stają się podstawą funkcjonowania kolejnych pokoleń. Zaczynając od zwykłej kuchenki mikrofalowej przez smartfony, komputery i technologie elektroniczne. Wśród młodzieży rośnie zainteresowanie nowymi technologiami i programowaniem. Jednym z konkursów, podczas którego młodzi entuzjaści programowania mogą zmierzyć się z rówieśnikami, jest konkurs informatyczny Logia. Uczniowie wykazujący zdolności informatyczne mogą się wykazać swoją wiedzą oraz zdobyć bezpośredni wstęp do wymarzonego liceum.

KONKURS LOGIA

Konkurs Logia skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Program konkursu obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu informatyka. Polega na  rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w języku Python z zakresu grafiki żółwia, definiowania obliczeń oraz przetwarzania napisów i list. Zadania konkursowe odbiegają treścią oraz sposobami rozwiązań od tych typowo szkolnych. W związku z czym, samodzielne przygotowanie się ucznia do udziału w tym konkursie jest bardzo trudne.

Konkurs Logia składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego.
Etap pierwszy ? szkolny, polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów testu oraz zadań na platformie konkursowej. Uczestnicy mogą rozwiązywać zadania i test w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Etap drugi ? rejonowy, oraz etap trzeci ? wojewódzki, polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczniów zadań konkursowych w warunkach kontrolowanej samodzielności.

Harmonogram konkursu Logia w roku szkolnym 2020/2021:

 • etap szkolny: od 15 października do 4 listopada 2020, g. 14:00
 • etap rejonowy: 12 stycznia 2021, g. 11:00
 • etap wojewódzki: 3 marca 2021, g. 11:00

Harmonogram na rok szkolny 2021/2022 będzie znany pod koniec sierpnia 2021.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?

Aby zapisać się na poziomowanie w celu określenia możliwości dziecka należy wyszukać z listy POZIOMOWANIE – https://okno.edu.pl/olimpiady-i-konkursy/

PROGRAM

Program kursu obejmuje treści programu merytorycznego konkursu Logia (https://logia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/L21_program_merytoryczny.pdf) w oparciu o zadania z lat poprzednich ze szczególnym uwzglednieniem algorytmiki.

Celem kursu jest opanowanie języka programowania Python, rozszerzenie wiadomości z zakresu geometrii, rozwinięcie myślenia abstrakcyjnego oraz wyobraźni przestrzennej, rozwinięcie umiejętności rozwiązywania zadań graficznych oraz logicznych.

JAK PRACUJEMY?

Przygotowanie do konkursu czy olimpiady odbywa się głównie na zasadzie zajęć indywidualnych online, choć czasem praca też jest bardzo małych grupach o ile poziom uczestników jest podobny.

Zajęcia z programowania podobnie jak inne kursy prowadzone w ramach Pracowni z Oknem na Świat odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery, współpracę między uczniami i nauczycielem.

Zajęcia są prowadzone na trzech poziomach zaawansowania: 

poziom podstawowy, dla tych którzy dopiero zaczynają swoja przygodę z programowaniem i obejmuje wprowadzenie w język programowania Python, zapoznanie się z podstawowymi jego możliwościami, wprowadzenie w algorytmikę, zapoznanie się z grafiką żółwia, rozszerzenie wiadomości z zakresu geometrii.

poziom średniozaawansowany, dla tych, którzy znają już podstawy, chcą rozwijać swoje umiejętności oraz chcą wziąć udział w konkursie informatycznym Logia i obejmuje pogłębienie wiedzy z algorytmiki, rozwiązywanie w języku Python zagadnień graficznych na wyższym poziomie zaawansowania oraz problemów logicznych i matematycznych.

poziom zaawansowany, dla tych którzy chcą poznać głębsze tajniki języka programowania w języku Python i przygotowują się do udziału w konkursie Logia w roku bieżącym, obejmuje pogłębienie wiedzy zdobytej na poprzednich dwóch poziomach zaawansowania oraz naukę rozwiązywania zagadnień związanych z przetwarzaniem napisów oraz list jedno  i wielopoziomowych.

Z wielu konkursów matematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych tylko dwa dają profity przy rekrutacji do szkoły średniej: Konkurs Kuratoryjny z matematyki oraz Olimpiada Matematyczna Juniorów. Aby zostać zwolnionym z części matematycznej egzaminu ósmoklasisty, trzeba uzyskać tytuł laureata Konkursu Kuratoryjnego albo zostać finalistą Olimpiady Matematycznej Juniorów.

KONKURS KURATORYJNY

Konkurs Kuratoryjny organizowany jest z myślą o uczniach zdolnych matematycznie składa się z trzech etapów i jest łatwiejszy niż Olimpiada.

Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2020/2021:

 • etap szkolny:        21 października 2020
 • etap rejonowy:     25 listopada 2020
 • etap wojewódzki: 4 lutego 2021

Harmonogram na rok szkolny 2021/2022 będzie znany pod koniec sierpnia 2021.

OLIMPIADA

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. OMJ odbywa się w trzech etapach.

Harmonogram Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku szkolnym 2020/2021:

 • etap I-szy: 1 września ? 12 października 2020
 • część testowa (w szkołach): 24 września 2020, godz. 9:00.
 • etap II-gi:  16 stycznia 2021
 • etap III-ci:  20-21 marca 2021

Harmonogram na rok szkolny 2021/2022 będzie znany pod koniec sierpnia 2021.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?

Aby zapisać się na poziomowanie w celu określenia możliwości dziecka należy wyszukać z listy POZIOMOWANIE

Link do poziomowania – https://okno.edu.pl/olimpiady-i-konkursy/

PROGRAM

Program kursu do konkursu kuratoryjnego: (https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2021/programy/PROGRAM_matmatyka_2020_21.pdf

Program kursu do olimiasy oparty jest o zagadnienia pojawiające się na OMJ (wcześniej OMG) w latach poprzednich (https://omj.edu.pl/zadania).

JAK PRACUJEMY?

Przygotowanie do konkursu czy olimpiady odbywa się głównie na zasadzie zajęć indywidualnych online, choć czasem praca też jest bardzo małych grupach o ile poziom uczestników jest podobny.

Na zajęciach omawiane są kluczowe/modelowe zadania z każdego działu, przedstawianych jest kilka możliwości rozwiązania poszczególnych problemów, omawiane są formy zapisu rozwiązań, co jest bardzo istotne podczas pisania prac konkursowych.

PROGRAMOWANIE

Jednym z konkursów, podczas którego młodzi entuzjaści programowania mogą zmierzyć się z rówieśnikami, jest konkurs informatyczny Logia. Uczniowie wykazujący zdolności informatyczne mogą się wykazać swoją wiedzą oraz zdobyć bezpośredni wstęp do wymarzonego liceum.

KONKURS LOGIA

Konkurs Logia skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i polega na  rozwiązywaniu zadań algorytmicznych w języku Python z zakresu grafiki żółwia, definiowania obliczeń oraz przetwarzania napisów i list.

Harmonogram konkursu Logia w roku szkolnym 2020/2021:

 • etap szkolny: od 15 października do 4 listopada 2020, g. 14:00
 • etap rejonowy: 12 stycznia 2021, g. 11:00
 • etap wojewódzki: 3 marca 2021, g. 11:00

Harmonogram na rok szkolny 2021/2022 będzie znany pod koniec sierpnia 2021.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?

Aby zapisać się na poziomowanie w celu określenia możliwości dziecka należy wyszukać z listy POZIOMOWANIE – https://okno.edu.pl/olimpiady-i-konkursy/

PROGRAM

Program kursu obejmuje treści programu merytorycznego konkursu Logia (https://logia.oeiizk.waw.pl/strony/dokumenty/L21_program_merytoryczny.pdf) w oparciu o zadania z lat poprzednich ze szczególnym uwzglednieniem algorytmiki.

Celem kursu jest opanowanie języka programowania Python, rozszerzenie wiadomości z zakresu geometrii, rozwinięcie myślenia abstrakcyjnego oraz wyobraźni przestrzennej, rozwinięcie umiejętności rozwiązywania zadań graficznych oraz logicznych.

JAK PRACUJEMY?

Przygotowanie do konkursu czy olimpiady odbywa się głównie na zasadzie zajęć indywidualnych online, choć czasem praca też jest bardzo małych grupach o ile poziom uczestników jest podobny.

Zajęcia są prowadzone na trzech poziomach zaawansowania:

– poziom podstawowy, dla tych którzy dopiero zaczynają swoja przygodę z programowaniem

– poziom średniozaawansowany, dla tych, którzy znają już podstawy, chcą rozwijać swoje umiejętności oraz chcą wziąć udział w konkursie informatycznym Logia

 – poziom zaawansowany, dla tych którzy chcą poznać głębsze tajniki języka programowania w języku Python i przygotowują się do udziału w konkursie Logia w roku bieżącym

ZAPISY: