Matura

MATURA

HARMONOGRAM

[ninja_tables id="231299" filter='MATURA' columns="nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,kurs,zapisy,cenaz,poziom,przedmiot,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

INFORMACJE

O KURSIE

Kursy maturalne podzielone są na zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego oraz matury z matematyki. Prowadzimy grupy na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie w Warszawie.

Matura z języka polskiego

Celem zajęć przygotowujących do matury z języka polskiego jest przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości z historii literatury i językoznawstwa oraz ćwiczenie pracy z tekstem. Kluczowe lektury omawiane i analizowane są szczegółowo.

Matura z matematyki

Celem zajęć przygotowujących do matury z matematyki jest opanowanie języka matematycznego oraz umiejętności wymaganych w ramach podstawy programowej CKE. Ćwiczone jest: rozumienie i interpretowanie pojęć matematycznych, operowanie obiektami matematycznymi, budowanie modeli matematycznych danej sytuacji, użycie i tworzenie strategii rozwiązania problemu oraz tworzenie łańcucha argumentów i uzasadnia jego poprawności.

PROGRAM

JĘZYK POLSKI

W programie:

Informacje o egzaminie pisemnym i ustnym. Techniki rozwiązywania testu. Epoki literackie ? ogólne przypomnienie, chronologia, najważniejsze dzieła.

 • Tradycja biblijna.
 • Analiza wiersza.
 • Tradycja antyczna. Rozprawka.
 • Średniowiecze.
 • Renesans.
 • Egzamin ustny ? ćwiczenia.
 • Barok i oświecenie.
 • Elementy językoznawstwa.
 • Romantyzm przed powstaniem listopadowym.
 • ?Dziady? cz. III.
 • ?Pan Tadeusz?.
 • Pozytywizm.
 • ?Lalka?.
 • Młoda Polska ? poezja.
 • ?Wesele?.
 • XX-lecie międzywojenne ? grupy poetyckie.
 • XX-lecie międzywojenne ? proza.
 • Literatura wojny i okupacji.
 • Literatura powojenna.

MATEMATYKA

W programie:

 • Liczby rzeczywiste.
 • Wyrażenia algebraiczne.
 • Równania i nierówności.
 • Funkcje.
 • Ciągi.
 • Trygonometria.
 • Planimetria.
 • Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.
 • Stereometria.
 • Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.
 • Rachunek różniczkowy.

JAK PRACUJEMY?

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację.

O KURSIE

Kursy maturalne podzielone są na zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego oraz matury z matematyki. Prowadzimy grupy na dwóch poziomach zaawansowania: podstawowym i rozszerzonym. Zajęcia odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie w Warszawie.

Matura z języka polskiego

Celem zajęć przygotowujących do matury z języka polskiego jest przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości z historii literatury i językoznawstwa oraz ćwiczenie pracy z tekstem. Kluczowe lektury omawiane i analizowane są szczegółowo.

Matura z matematyki

Celem zajęć przygotowujących do matury z matematyki jest opanowanie języka matematycznego oraz umiejętności wymaganych w ramach podstawy programowej CKE. Ćwiczone jest: rozumienie i interpretowanie pojęć matematycznych, operowanie obiektami matematycznymi, budowanie modeli matematycznych danej sytuacji, użycie i tworzenie strategii rozwiązania problemu oraz tworzenie łańcucha argumentów i uzasadnia jego poprawności.

PROGRAM

 

JĘZYK POLSKI

W programie:

Informacje o egzaminie pisemnym i ustnym. Techniki rozwiązywania testu. Epoki literackie ? ogólne przypomnienie, chronologia, najważniejsze dzieła.

 • Tradycja biblijna.
 • Analiza wiersza.
 • Tradycja antyczna. Rozprawka.
 • Średniowiecze.
 • Renesans.
 • Egzamin ustny ? ćwiczenia.
 • Barok i oświecenie.
 • Elementy językoznawstwa.
 • Romantyzm przed powstaniem listopadowym.
 • ?Dziady? cz. III.
 • ?Pan Tadeusz?.
 • Pozytywizm.
 • ?Lalka?.
 • Młoda Polska ? poezja.
 • ?Wesele?.
 • XX-lecie międzywojenne ? grupy poetyckie.
 • XX-lecie międzywojenne ? proza.
 • Literatura wojny i okupacji.
 • Literatura powojenna.

 

MATEMATYKA

W programie:

 • Liczby rzeczywiste.
 • Wyrażenia algebraiczne.
 • Równania i nierówności.
 • Funkcje.
 • Ciągi.
 • Trygonometria.
 • Planimetria.
 • Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.
 • Stereometria.
 • Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.
 • Rachunek różniczkowy.

 

JAK PRACUJEMY?

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację.

ZAPISY: