fbpx

Jak przygotować się do matury z polskiego?

Nie ma co dywagować, przygotowanie do matury z języka polskiego to nie lada wyzwanie. Owszem, jest procesem długotrwałym i pracochłonnym, jednak przy tym jak najbardziej wykonalnym. Jak przygotować się do egzaminu dojrzałości z języka polskiego, by osiągnąć sukces?

Przy planowaniu pracy warto zastosować metody efektywnego zarządzania projektem. Jeśli celem jest jak najlepszy wynik z matury z języka polskiego, działania należy rozplanować na dłuższy okres, by zdążyć z przygotowaniem na czas. Drodzy maturzyści, nigdy nie traktujcie tego pierwszego etapu ? planowania ? po macoszemu. Bez dobrego projektu nie ma skutecznego działania.

 

Przygotowanie do matury z języka polskiego – od co na początek?

Najlepiej rozpocząć od dokładnej lektury podstawy programowej z języka polskiego. W tym dokumencie znajdują się zapisy określające zakres wiedzy i umiejętności, jakimi należy się wykazać na maturze z języka polskiego. Najlepszym rozwiązaniem jest szczegółowe rozpisanie wszystkich wymogów wraz z terminami, w jakich chcecie je analizować, realizować i przyswajać. W takim terminarzu powinny znaleźć się zagadnienia z kilku zakresów:

  1. Literaturoznawstwo ? wszelkie repetycje dotyczące lektur, epok literackich, gatunków i rodzajów, motywów, terminów dotyczących nauki o literaturze.
  2. Nauka o języku ? teoria i praktyka.
  3. Kulturoznawstwo ? odniesienia do szeroko rozumianej kultury, świata sztuki, tradycji, nawiązań, dialogu między różnymi dziedzinami działalności artystycznej.
  4. Umiejętność czytania ze zrozumieniem jako kluczowa dla odniesienia sukcesu na maturze.
  5. Umiejętność tworzenia form pisemnych, długich i krótszych.
  6. Ćwiczenia do wystąpień publicznych ? bo nie można zapomnieć o maturze ustnej.

Należy też rozważyć formę, w jakiej prowadzone będą notatki powtórkowe do matury z języka polskiego. Niektórzy preferują monolityczny, zamknięty całościowo tekst ciągły, inni wybierają wyliczenia, tabele, diagramy, notatki graficzne, mapy myśli, pracują z kolorami i nawet różnicują czcionki. Ważne, by odkryć swoją ulubioną i najbardziej efektywną metodę i korzystać z niej podczas przygotowań do matury z języka polskiego.

Należy też rozważyć, na jakich materiałach będziemy bazować podczas powtórek do matury z języka polskiego. Skąd weźmiemy dane do stworzenia podstawy teoretycznej, gdzie wyszukamy zadania do działań praktycznych? Czy opierać się na podręcznikach, czy na repetytoriach, a może zerknąć na kanały edukacyjne czy witryny poświęcone zagadnieniom maturalnym? Informacjami jesteśmy bombardowani ze wszech stron, pozostaje kwestia trafnego wyboru rzetelnych źródeł wiedzy.

Najlepsza notatka sam do głowy nie wejdzie. Może warto zapoznać się z mnemotechnikami, czyli metodami na usprawnianie pamięci? Inaczej lubią się uczyć wzrokowcy, inaczej słuchowcy, inne potrzeby mają kinestetycy. Warto odkryć preferowane przez siebie sposoby i zacząć efektywniej gospodarować czasem przeznaczonym na naukę do matury z języka polskiego. Oczywiście dbając przy tym o umiejętność koncentracji i walki z narastającym stresem.

Bardzo ważne jest także zapoznanie się z arkuszami maturalnymi z języka polskiego z lat ubiegłych, rozwiązywanie ich daje kilka wymiernych korzyści. Przede wszystkim podczas takiej pracy mamy możliwość wyłapania typowych, powtarzalnych (oraz tych rzadziej spotykanych) typów zadań. Poza tym uczymy się gospodarowania czasem, warto rozwiązywać arkusze maturalne z polskiego z zegarkiem w ręku, wtedy możemy zyskać poczucie pewnego komfortu, że jesteśmy w stanie oszacować długość wykonywania różnych poleceń, czas potrzebny na przeczytanie ze zrozumieniem różnych gatunkowo tekstów, zredagowanie wypracowania. Samoświadomość w tym zakresie jest niezwykle istotna i warto ją osiągnąć.

Podczas przygotowania do matury z języka polskiego pamiętajmy o określaniu konkretnych terminów i trzymaniu się tych ustaleń. Dbajmy o regularność działań i tworzenie w pamięci sieci powiązań, bo przecież całość polonistycznych zagadnień tworzy misterna sieć relacji, korelacji i innych zależności. Warto poświecić czas na zrozumienie ogólnych prawideł i procesów, by móc spojrzeć holistycznie na systematyzowaną wiedzę i swobodnie poruszać się w tej strukturze konkretnych pojęć, zjawisk, postaci.

Przeczytaj również:

Złote rady polonistów dla przyszłych maturzystów

Złote rady polonistów dla przyszłych maturzystów

Złote rady polonistów dla przyszłych maturzystówCo zrobić, żeby (dobrze) zdać maturę z polskiego? Matura z języka polskiego, obok matematyki i języka nowożytnego, jest najistotniejszym egzaminem w całym cyklu przed studiami. Ponadto, w przeciwieństwie na przykład...

czytaj dalej

Zapoznaj się z ofertą WARSZTATÓW:

9

AKADEMIA ASERTYWNOŚCI

9

Akademia pewności siebie

9

Zastępowanie agresji

9

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE