Egzamin ósmoklasisty – Polska

Egzamin ósmoklasisty

HARMONOGRAM

[ninja_tables id="231299" filter='E8KLOO']

RODZAJE KURSÓW

ZAJĘCIA

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Odbiega ona od formy pracy na lekcji w szkole, pozwalając kursantom na większe zaangażowanie się i skuteczniejsze zapamiętywanie. Łączymy teorię z zadaniami praktycznymi, również z arkuszy egzaminacyjnych. Zajęcia przeplatane są aktywnymi przerwami od nauki, które pobudzają koncentrację.

Dzięki pracy w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy sprawdzają postępy wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU

– utrwalenie materiału szkolnego,
– uzupełnienie luk w wiedzy,
– oswojenie z formą testów,
– uspokojenie młodzieży i dodanie im otuchy przed egzaminem,
– rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
– rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu i wzmocnienie pewności siebie.

POZIOMOWANIE

Poziomowaniu podlegają wyłącznie kursy z matematyki prowadzone online oraz stacjonarnie na Mokotowie i Saskiej Kępie. Zakres materiału omawianego na kursie podstawowym i zaawansowanym jest taki sam. Natomiast w grupach zaawansowanych praca przebiega szybciej, co pozwala na wplecenie dodatkowych zagadnień oraz przerobienie wspólnie większej ilości zadań. Z kolei w grupach podstawowych stawiamy na przedstawienie materiału w tempie dopasowanym do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

Przed zapisaniem się na zajęcia z matematyki należy rozwiązać test poziomujący, dostępny pod poniższym linkiem:

TEST POZIOMUJĄCY

Następnie z listy należy wybrać grupę o odpowiednim poziomie zaawansowania.

Pozostałe kursy nie są poziomowane. 

MATERIAŁY

Uczestnicy otrzymują komplet autorskich materiałów stworzonych przez naszych metodyków na podstawie arkuszy egzaminacyjnych oraz podstawy programowej CKE.

Materiał został podzielony na działy ułatwiające rozłożenie nauki i utrwalenie wiedzy. Tematy zostały ułożone w takiej kolejności, jak te omawiane w szkole. Każdy dział składa się ze wstępu teoretycznego oraz wielu praktycznych zadań, co ułatwia powtarzanie materiału.

ZAJĘCIA

Prowadząc przez wiele lat kursy edukacyjne zauważyliśmy, że pewne typy zadań egzaminacyjnych są dla uczniów większym wyzwaniem. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, stworzyliśmy dodatkowe kursy z języka polskiego i matematyki, które skupiają się właśnie na tych trudniejszych zagadnieniach.

Kursy te stanowią idealne uzupełnienie kursów pełnych, rozszerzając materiał o dodatkowe ćwiczenia.

JĘZYK POLSKI ? PISANIE FORM WYPOWIEDZI

Wychodzimy z założenia, że pisania wypracowań można się nauczyć, a problemy wynikają z braku wiedzy, lub niezrozumienia kryteriów oceniania. Pisanie różnych form wypowiedzi stanowi umiejętność przydatną nie tylko przy okazji egzaminu ósmoklasisty, lecz także w szkole średniej, podczas studiów oraz w dalszym życiu zawodowym.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

– warsztatowy charakter zajęć (ćwiczenia aktywizujące, praca w grupach),
– omówienie wszystkich form wypowiedzi krok po kroku,
– tworzenie bazy przydatnego słownictwa,
– omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania,
– poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka oceny własnej pracy,
– informacja zwrotna od trenera po każdej pracy domowej.

MATEMATYKA – ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ

Zadania z matematyki wymagają czytania ze zrozumieniem. Źle zinterpretowana treść zadania prowadzi do złych założeń, a co za tym idzie, złego rozwiązania.

W podręcznikach szkolnych często zadania z treścią są dość schematyczne i tylko zadania z tzw. ?gwiazdką? zawierają więcej treści i wykraczają poza schemat zadań, do których dzieci są przyzwyczajone. Zadania na egzaminie mogą być sformułowane inaczej niż typowe ćwiczenia z podręcznika. 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU:

– warsztatowy charakter zajęć (ćwiczenia aktywizujące, praca w grupach),
– nauka języka matematycznego,
– omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania,
– poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka oceny własnej pracy,
– informacja zwrotna od trenera po każdej pracy domowej.

To trwające dwie godziny zegarowe spotkanie, które ma zapoznać uczestnika z procedurą egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki. Próbny egzamin przeprowadzany jest przez certyfikowanych egzaminatorów OKE.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:


? zapoznanie się ze sposobem przeprowadzenia egzaminu,

? weryfikacja wiedzy i umiejętności egzaminacyjnych,
? lista rzeczy, które należy wziąć na egzamin,
? uzyskanie informacji jak wynik prezentował się na tle grupy,
? możliwość osobistego wglądu w oceniony arkusz.

Zbiór zadań z matematyki do egzaminu ósmoklasisty. Są to autorskie zadania dodatkowe do samodzielnej pracy z omówieniem krok po kroku. Zbiory zadań pozwalają przećwiczyć wybrane działy. Każdy dział składa się z 20 zadań.

Dostępne zbiory:


1. Liczby naturalne wymierne i niewymierne. Liczby całkowite. NWW i NWD. ? KUP
2. Ułamki zwykłe i dziesiętne. ? KUP
3. Procenty. ? KUP
4. Potęgi i pierwiastki. ? KUP
5. Wyrażenia algebraiczne. ? KUP
6. Równania. Proporcjonalność prosta. ? KUP
7. Geometria płaska (proste kąty i odcinki, trójkąty). ? KUP

Zestaw wszystkich zbiorów (140 zadań) ? KUP

INFORMACJE O KURSACH

– Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian z języka polskiego, matematyki i języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski). Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

– Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.

– Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej na przestrzeni 3 dni:

– Pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego (120 minut)
– Drugiego dnia ? egzamin z matematyki (100 minut)
– Trzeciego dnia ? egzamin z języka obcego (90 minut).

– Od 2022 roku trzeciego dnia dodatkowo odbywać się będzie egzamin z wybranego przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

– Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na fakt ukończenia szkoły (czyli nie można go nie zdać), ale ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

– Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.

– Z egzaminu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację.

Nasze kursy prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy prowadzący przechodzi szkolenia metodyczne i trenerskie, które umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i prowadzone online podlegają nadzorowi metodycznemu.

Więcej informacji o naszej kadrze:

Nasza kadra

Zajęcia online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dostępne są w formie kursów grupowych oraz zajęć indywidualnych. Prowadzone są za pomocą platformy Webex. Liczba godzin oraz program zajęć odpowiadają kursom stacjonarnym.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją:

Instrukcja obsługi kursów online

Regulamin uczestnictwa w kursie

Sprawdź harmonogram zajęć i aktualne promocje!

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Pojedyncze zajęcia, lub regularne spotkania w atrakcyjnych pakietach.

60 min – 120 zł

 

GRUPA ?NA ŻYCZENIE? 
(2 os. / 3 os. / 4-5 os. / ) 

STACJONARNIE / ONLINE
Regularne spotkania w czasie trwania roku szkolnego
Cena podana za osobę

32 godziny zegarowe – 1999 zł / 1399 zł / 1199 zł
40 godzin zegarowych – 2199 zł / 1599 zł / 1499 zł

Informacje wkrótce

FAQ

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu ?OFERTY? lub ?SPAM?.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty ? płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

ZAPISY: