EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

MATEMATYKA

 

Informujemy, że kursy z matematyki na Mokotowie oraz Saskiej Kępie podlegają podziałowi na grupy zaawansowania. Poziom można dobrać samodzielnie (na własną odpowiedzialność), bądź po rozwiązaniu specjalnie przygotowanego testu online.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

MATEMATYKA

INFORMACJE OGÓLNE

O egzaminie z matematyki:

Część matematyczna trwa 100 minut, odbywa się drugiego dnia całego egzaminu i jest w formie pisemnej. Jest tylko jeden poziom. Są dwie części: zadania zamknięte i zadania otwarte. Jest od 19 do 23 zadań. Do zdobycia są 32 punkty.

Zadania zamknięte dają 14-16 punktów, zadania otwarte 14-16 punktów.

Punktacja:

  • zadania zamknięte – 0-1 – nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek
  • zadania otwarte – 2, 3 lub 4 punkty – w zależności od złożoności zadania, nie ma punktów ujemnych i nie ma połówek

Typy zadań:

  • zamknięte: zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie
  • otwarte: uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, a rozwiązanie zadania musi zawierać tok rozumowania, niezbędne rachunki, przekształcenia lub wnioski oraz pełną odpowiedź

ZAPISY: