Egzamin ósmoklasisty Wrocław

Egzamin ósmoklasisty ? oferta kursów we Wrocławiu

Egzamin ósmoklasisty Wrocław

Informacje

 

Osiem lat nauki w szkole podstawowej podsumowuje egzamin ósmoklasisty. Musi do niego przystąpić każdy uczeń, gdyż wyniki z egzaminu są podstawowym kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. Im więcej punktów, tym większe szanse na późniejszą naukę w wymarzonej szkole we Wrocławiu. To dlatego Pracownia z Oknem na Świat przygotowała ofertę kursów z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego, dzięki którym uczeń może uzupełnić swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności lub poprawić te już posiadane.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty ? Wrocław

Celem egzaminu ósmoklasisty jest sprawdzenie, czy uczniowie kończący szkołę podstawową posiadają wiadomości oraz umiejętności wymagane przez aktualną podstawę programową. Jeżeli uczeń osiągnie dobry wynik, będzie miał pewność, że poradzi sobie w każdej szkole średniej, nawet w tej charakteryzującej się najwyższym poziomem we Wrocławiu. Dlatego właśnie warto przygotować się do egzaminu ósmoklasisty poprzez uczestnictwo w kursach prowadzonych przez Pracownię z Oknem na Świat.

Zapewniamy pracę w przyjemnej atmosferze ? zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, nastawione są na aktywność i współpracę, a dzięki licznym zadaniom w grupach uczestnicy szybciej przyswajają materiał; nie odczuwają przy tym stresu ani niepokoju, ponieważ nad przebiegiem każdych zajęć czuwa doświadczony trener, który dba o to, aby wskazać każdemu kursantowi jego mocne strony, motywując go równocześnie do pracy nad tym, co wymaga więcej wysiłku. W planie kursu przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty we Wrocławiu znajduje się też praca indywidualna, która pełni głównie funkcję kontrolującą postępy kursanta. Dzięki tej formie pracy uczeń może zmierzyć się z przykładowymi ćwiczeniami egzaminacyjnymi i sprawdzić, czy potrafi już w praktyce wykorzystać uzupełnioną w trakcie kursu wiedzę i pozyskane umiejętności.

Kurs przygotowujący ósmoklasistów do egzaminu we Wrocławiu pozwoli każdemu uczniowi nie tylko na utrwalenie materiału szkolnego, uzupełnienie luk wiedzy oraz oswojenie z nową formą testów. Nasz kurs pozwala też pozyskać umiejętności, które przydadzą się każdemu młodemu człowiekowi w szkole średniej, a także w dorosłym życiu. To między innymi umiejętność opanowania stresu, zarządzania czasem i sobą w czasie, poprawa koncentracji oraz wzmocnienie pewności siebie. Dzięki tym kompetencjom uczeń bez stresu przejdzie przez egzamin ósmoklasisty, a także szybko odnajdzie się w życiu szkolnym na kolejnym etapie edukacyjnym.

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części ? matematyki, języka polskiego oraz języka obcego (uczniowie mają do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki oraz rosyjski, a także ukraiński lub włoski). Każda część przeprowadzana jest w formie pisemnej.

 

Egzamin ósmoklasisty – przedmioty

Kurs z matematyki dla ósmoklasistów we Wrocławiu

Egzamin z matematyki trwa 100 minut. W tym czasie każdy ósmoklasista musi rozwiązać zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. W rezultacie może zdobyć maksymalnie 32 punkty. Podczas kursu przygotowującego do egzaminu uczestnicy ćwiczą rozwiązywanie zadań wielokrotnego wyboru, zadań typu prawda-fałsz, a także zadań otwartych, w których należy udokumentować swój tok rozumowania, zawrzeć niezbędne rachunki oraz samodzielnie sformułować odpowiedź. Nasz kurs dla ósmoklasistów prowadzony we Wrocławiu obejmuje wszystkie zagadnienia, które mogą pojawić się na egzaminie. To: liczby naturalne wymierne i niewymierne, liczby całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne, procenty, potęgi i pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania, proporcjonalność prosta, geometria na płaszczyźnie, symetrie, oś liczbowa oraz układ współrzędnych, geometria przestrzenna, elementy statystyki opisowej, zaawansowane metody zliczania i rachunek prawdopodobieństwa. Ilość zagadnień jest duża, dlatego nasz wrocławski kurs dla ósmoklasistów został przygotowany w taki sposób, aby w trakcie jego trwania poświęcić odpowiedni czas każdemu z tych zagadnień. Prowadzący zweryfikuje wiedzę posiadaną przez uczestników, pomoże im w uzupełnianiu informacji i wykorzystywaniu umiejętności w praktyce.

Wrocławski kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty prowadzony jest w dwóch grupach, stworzonych ze względu na poziom zaawansowania. Grupa podstawowa przeznaczona jest dla dzieci, które niezbyt dobrze radzą sobie z matematyką i do tej pory nie poświęcały jej zbyt wiele czasu. Samodzielna nauka w ich przypadku może nie przynieść oczekiwanych korzyści, natomiast kurs dla ósmoklasistów prowadzony przez Pracownię z Oknem na Świat, który opiera się nie tylko na pracy indywidualnej, ale przede wszystkim na zajęciach warsztatowych, dzięki przyjemnej atmosferze zajęć pozwoli im polubić matematykę. W grupie dla zaawansowanych celem jest przede wszystkim powtórzenie materiału. Prowadzący skupia się na najtrudniejszych zagadnieniach, a tempo pracy dostosowywane jest indywidualnie do uczestników. Jeśli dany kursant pracuje szybciej ? może ćwiczyć swoje umiejętności dzięki dodatkowym zadaniom na jego poziomie.

Kurs z języka polskiego dla ósmoklasistów we Wrocławiu

Kurs z języka polskiego przeznaczony jest dla ósmoklasistów, którym zależy nie tylko na przyswajaniu suchej wiedzy, ale przede wszystkim na praktycznym działaniu i poprawie posiadanych umiejętności. Podczas kursu uczestnicy ćwiczą pisanie wypracowań oraz innych form wypowiedzi. Wszystkie tworzone treści są analizowane, a uczniowie zyskują szansę na skorygowanie własnych błędów i pozbycie się złych nawyków. Warsztatowy charakter zajęć sprawia, że kursant unika stresu związanego z pisaniem na czas, a może skupić się na tym, aby pisać poprawnie, w zgodzie z kryteriami dla konkretnej formy wypowiedzi, takiej jak opis, charakterystyka, zaproszenie itp. Oferta kursów dla ósmoklasistów we Wrocławiu obejmuje dwa rodzaje kursów ? pierwszy z nich obejmuje 40 godzin lekcyjnych przeznaczonych na jeden przedmiot, drugi ? 32 godziny lekcyjne. Istnieje możliwość wyboru zajęć indywidualnych, dwuosobowych lub w grupach: 3-osobowych, 4-5-, 6-10- lub 11-15-osobowych.

Kurs pozwala bardzo dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Egzamin ten trwa 120 minut, odbywa się w formie pisemnej i obejmuje zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wśród nich znajdą się zadania wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, zadania z luką, zadania krótkiej wypowiedzi oraz rozszerzonej wypowiedzi, jak też napisanie wypracowania. Wszystkie typy zadań ćwiczone są podczas kursu dla ósmoklasistów we Wrocławiu. Program obejmuje szereg zagadnień, wśród których wymienić można: rodzaje i gatunki literackie, środki poetyckie, analizę i interpretację tekstów literackich, fonetykę, fleksję, składnię, słowotwórstwo, stylistykę, ortografię i interpunkcję, krótkie i długie formy wypowiedzi, interpretację dzieł sztuki, gatunki dziennikarskie, teksty współczesnej kultury popularnej oraz powtórzenie lektur obowiązkowych.

Kurs z języka angielskiego dla ósmoklasistów we Wrocławiu

Choć ósmoklasiści przystępujący do egzaminu mają do wyboru kilka języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, ukraiński oraz włoski), do najczęściej wybieranych należy język angielski. Egzamin pisemny odbywa się na poziomie A2+, natomiast część dotycząca słuchania na poziomie B1. Podczas 90 minut uczniowie muszą zmierzyć się nie tylko z zadaniami na rozumienie ze słuchu, ale także z pisaniem, czytaniem, angielską gramatyką oraz z językiem komunikacyjnym. Czeka na nich szereg zadań zamkniętych, otwartych, a także tych wymagających krótkiej odpowiedzi, jak też dłuższej ? jak napisanie e-maila, zaproszenia, ogłoszenia itp. Prowadzony przez nas kurs języka angielskiego dla ósmoklasistów obejmuje wszystkie zagadnienia ze szkolnej podstawy programowej, dlatego każdy kursant może sprawdzić posiadaną przez siebie wiedzę, uzupełnić ją, jak i poprawić swoje umiejętności związane z używaniem języka obcego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z ofertą Pracowni z Oknem na Świat, która obejmuje kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Oferta skierowana jest do uczniów z Wrocławia.

?Moja córka uczestniczyła w kilku kursach prowadzonych w Pracowni z Oknem na Świat, m.in. w kursie do egzaminu ósmoklasisty, kiedy była jeszcze w klasie 7. Zajęcia prowadzone są w bardzo interesujący sposób, nauczyciele potrafią zaciekawić dzieci do tego stopnia, że uczestnicy z przyjemnością się uczą, a wiedza wpada sama do głów. Córka była zadowolona ze wszystkich zajęć, jednak z największą przyjemnością uczestniczyła w lekcjach matematyki prowadzonych przez Panią Anastazję. W najbliższym czasie planujemy kontynuację nauki w Pracowni. Pracownię polecam wszystkim, zarówno bardzo zdolnym uczniom w celu rozwijania zainteresowań, jak i uczniom, którzy chcą wyrównać braki. Naprawdę warto.?

Monika Rutkiewicz 

?Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

Szczegółowe informacje

 
  • Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który jest przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej.
  • Przedmioty ? język polski, matematyka i język obcy do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.
  • Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.
  • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  • Pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego (120 minut), drugiego dnia z matematyki (100 minut), trzeciego dnia z języka obcego (90 minut).
  • Od 2022 roku dodatkowo będzie trzeba wybrać jeden z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
  • Wynik egzaminu ósmoklasisty nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
  • Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
  • Z egzaminu zwolnieniu są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (finalista to ten, który ma przynajmniej 60% z 3 etapu
  • Egzamin odbędzie się: 21.04.2020 r. – język polski, 22.04.2020 r. – matematyka, 23.04.2020 r. – język obcy

 

I. KURS ÓSMOKLASISTY 

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

Główne założenia kursu:

 • utrwalenie materiału szkolnego
 • uzupełnienie luk
 • oswojenie z nową formą testów
 • uspokojenie dzieci i dodanie otuchy
 • rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i
 • koncentracji na zadaniu
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu
 • podczas testu i wzmocnienie pewności siebie

II. KURS ÓSMOKLASISTY – JĘZYK POLSKI – PISANIE FORM WYPOWIEDZI

Dlaczego warto?

1. Wiele osób błędnie uważa, że pisania wypracowań nie można się nauczyć, że wymaga ono wrodzonego talentu. To nieprawda. Nawet najbardziej ścisły umysł może pisać poprawnie wszystkie formy wypowiedzi znajdujące się w programie. Często problemy wynikają z braku wiedzy lub niezrozumienia kryteriów oceniania.

2. W nauce szkolnej brakuje czasu na sprawdzanie prac pisemnych. Uczniowie nie zawsze mają szansę na skorygowanie błędów, utrwalają więc złe nawyki.

3. Pisanie różnych form wypowiedzi stanowi umiejętność przydatną nie tylko przy okazji egzaminu ósmoklasisty, lecz także w szkole średniej, podczas studiów oraz w dalszym życiu zawodowym.

Największe korzyści:

 

 • warsztatowy charakter, dużo praktycznych ćwiczeń
 • omówienie wszystkich form wypowiedzi krok po krok
 • tworzenie bazy przydatnego słownictwa
 • pokazanie przydatnych trików, które pomogą zrobić dobre wrażenie na czytającym
 • omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania
 • poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka samooceny własnej pracy
 • informacja zwrotna po każdej pracy domowej 

 

1. Długość kursu ? są dwa rodzaje kursów:
? 40 godzin lekcyjnych na jeden przedmiot ? 30 godzin zegarowych
? 32 godziny lekcyjne na jeden przedmiot ? 24 godziny zegarowe

2. Możliwość zapisu na jeden przedmiot

3. Grupy i ceny:
grupa 11-15-osobowa
? od 799 zł ? 40 godzin lekcyjnych
grupa 6-10-osobowa
? od 1198 zł ? 40 godzin lekcyjnych
? od 949 zł ? 32 godziny lekcyjne
grupa 4-5-osobowa na życzenie klienta
? 1098 zł ? 32 godziny lekcyjne
? 1499 zł? 40 godzin lekcyjnych
grupa 3-osobowa na życzenia klienta
? 1299 zł za osobę ? 32 godziny lekcyjne
? 1899 zł za osobę ? 40 godzin lekcyjnych
grupa 2-osobowa na życzenia klienta
? 1699 zł za osobę ? 32 godziny lekcyjne
? 2499 zł za osobę ? 40 godzin lekcyjnych
zajęcia indywidualne na życzenia klienta
? 2880 zł ? 32 godziny lekcyjne
? 3600 zł ? 40 godzin lekcyjnych

4. Możliwa płatność ratalna

5. Promocje:
? klienci Pracowni ? 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących w październiku i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)
? przy zapisie dwóch osób każda z osób płaci o 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących we wrześniu i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu ?OFERTY? lub ?SPAM?.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty ? płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

?Bycie kandydatem w rękach specjalistów Pracowni to prawdziwa przyjemność. Prowadzący potrafił wysłuchać potrzeb, odpowiedzieć na każde pytanie i dobrze tłumaczyć zagadnienia. Ważne, że był w stanie córkę wyciszyć i spokojnie przejść do realizacji celu, czyli pozytywnie zdanego egzaminu.?

Mama Ani

?Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

ZAPISY: