Egzamin ósmoklasisty Warszawa

 

Egzamin ósmoklasisty ? oferta kursów W Warszawie

 

Egzamin ósmoklasisty Warszawa

Informacje

 

Szkoły średnie w Warszawie charakteryzują się różnym poziomem ? to szereg liceów, techników oraz szkół branżowych. Wybór jednej z nich może nie być prosty, ponieważ bardzo często liczba kandydatów jest wyższa niż liczba miejsc, a wówczas o rekrutacji decyduje wynik z egzaminu ósmoklasisty. To dlatego egzamin ten jest pierwszym poważnym sprawdzianem w życiu nastolatka. Od zdobytych punktów może bowiem zależeć uzyskanie miejsca w wymarzonej szkole średniej w Warszawie. Pracownia z Oknem na Świat przygotowała ofertę kursów skierowanych do ósmoklasistów z Warszawy chcących pozytywnie wypaść na egzaminie. Oferta obejmuje kursy z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty ? WARSZAWA

 

Niejeden uczeń marzy o tym, aby znaleźć się w szkole średniej, która charakteryzuje się wysokim poziomem nauczania. To bowiem bardzo często przepustka do wymarzonych studiów na renomowanej uczelni. Warto więc, aby uczeń ostatniej klasy podstawówki dobrze przygotował się do czekającego go egzaminu ósmoklasisty, którego wynik wpłynie na rekrutację do szkoły średniej. Sposobem na ocenę własnej wiedzy i uzupełnienie jej luk jest udział w kursie przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty. Kurs ten w Warszawie organizuje Pracownia z Oknem na Świat.

Jako doświadczeni pedagodzy dobrze wiemy, że główną przyczyną niepowodzeń uczniów na egzaminie ósmoklasisty jest niezrozumienie zagadnień znajdujących się w podstawie programowej. Podczas lekcji w szkole często nie ma czasu, aby dłużej zatrzymać się na jednym temacie, a wielu uczniów boi się pytać o to, czego nie rozumie. Na kursie przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty panuje zupełnie inna atmosfera ? pełna zrozumienia i akceptacji wobec charakterów uczniów, ich słabych stron, przy uwzględnieniu tych mocnych. Doświadczony trener odpowiednio zmotywuje kursanta do pracy, a dzięki łączeniu pracy indywidualnej z zajęciami warsztatowymi kurs jest bogaty w ciekawe, inspirujące zadania do wykonania samodzielnie, jak i w grupie. To wszystko sprawia, że równocześnie obok zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w nauce szkolnej, kursanci wzbogacają też swoją osobowość o kompetencje miękkie takie jak współpraca w grupie, zarządzanie czasem i sobą w czasie, umiejętność koncentracji oraz opanowania stresu

Egzamin ósmoklasisty – przedmioty

Kurs z matematyki dla ósmoklasistów w Warszawie

 

Liczby naturalne wymierne i niewymierne, liczby całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne, procenty, potęgi i pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania, proporcjonalność prosta, geometria na płaszczyźnie, symetrie, oś liczbowa oraz układ współrzędnych, geometria przestrzenna, elementy statystyki opisowej, zaawansowane metody zliczania i rachunek prawdopodobieństwa – to właśnie wszystkie zagadnienia uwzględnione w podstawie programowej, które powinien znać ósmoklasista, aby pozytywnie zdać egzamin. Jeżeli Twoje dziecko nie jest pewne swoich umiejętności w tym zakresie, posiada braki w danym temacie lub po prostu chce utrwalić posiadaną wiedzę – kurs z matematyki dla ósmoklasistów organizowany przez naszą Pracownię z Oknem na Świat z pewnością mu pomoże. Trener podchodzi indywidualnie do każdego kursanta, poznając jego słabe i mocne strony, dzięki czemu praca może przynieść uczestnikowi jak największe korzyści.

Prowadzimy grupę podstawową oraz zaawansowaną. Do pierwszej z nich zapraszamy uczniów, którzy słabiej radzą sobie z matematyką, mają kłopoty z wykonywaniem wielu zadań, pracują wolniej i muszą uzupełnić wiele luk wiedzy z zakresu materiału z podstawy programowej. W pozytywnej, przyjaznej atmosferze na pewno się to uda. Grupa zaawansowana kierowana jest do ósmoklasistów, którzy lubią matematykę, a jej nauka przynosi im przyjemność – z chęcią wykonują bowiem nawet najtrudniejsze zadania. To właśnie rozwiązywanie zadań na wysokim poziomie będzie dla nich wyzwaniem, pozwalającym na uzyskanie jeszcze większej wiedzy i lepszych umiejętności.

Egzamin z matematyki dla ósmoklasistów trwa 100 minut, a dzięki wykonaniu wszystkich zadań zamkniętych oraz otwartych można zdobyć maksymalnie 32 punkty. Uczestnictwo w kursie przygotowującym w Warszawie pozwoli każdemu uczniowi na jak najlepsze napisanie egzaminu wieńczącego szkołę podstawową.

 

Kurs z języka polskiego dla ósmoklasistów w Warszawie

 

Rodzaje i gatunki literackie, środki poetyckie, analizę i interpretację tekstów literackich, fonetykę, fleksję, składnię, słowotwórstwo, stylistykę, ortografię i interpunkcję, krótkie i długie formy wypowiedzi, interpretację dzieł sztuki, gatunki dziennikarskie, teksty współczesnej kultury popularnej oraz powtórzenie lektur obowiązkowych. To kluczowe zagadnienia, których znajomość obowiązuje każdego ucznia kończącego szkołę podstawową. Posiadaną wiedzę sprawdza egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, który trwa 120 minut i obejmuje zadania zamknięte, otwarte oraz wypracowanie.

Uczniowie, którzy chcą dobrze przygotować się do egzaminu, mogą wziąć udział w kursie przygotowującym z języka polskiego, który organizowany jest przez Pracownię z Oknem na Świat w Warszawie. Pierwszy typ kursu obejmuje 40 godzin lekcyjnych z języka polskiego, drugi – 32 godziny. Organizujemy grupy 3-osobowe, 4-5-, 6-10- oraz 11-15-osobowe. Oferujemy także kurs indywidualny. Podczas zajęć skupiamy się przede wszystkim na praktycznym wykorzystaniu wiedzy podczas pisania różnych form wypowiedzi. Uczniowie będą ćwiczyć pisanie opisów, charakterystyk, rozprawek, podziękowań, zaproszeń, oczywiście po uprzednim przypomnieniu sobie teorii. Nie jest to jednak pisanie na czas, ponieważ na tym etapie liczy się jakość – każdy kursant ma szansę na skorygowanie swoich błędów, odkrycie złych nawyków i przekształcenie ich w dobre, co pozwoli tworzyć jeszcze lepsze teksty. Ponadto podczas kursu wykonuje się zadania zamknięte i otwarte charakterystyczne dla egzaminu ósmoklasisty, dzięki czemu kursanci oswajają się z jego formą.

Kurs z języka angielskiego dla ósmoklasistów w Warszawie

 

Kurs z języka angielskiego dla ósmoklasistów w Warszawie został zaprojektowany w taki sposób, aby uwzględniał wszystkie rodzaje zadań, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty. Obejmuje zatem zarówno rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie, jak i znajomość gramatyki oraz języka komunikacyjnego. Na zajęciach kursanci ćwiczą także dłuższe formy wypowiedzi – e-maile, zaproszenia, ogłoszenia, reklamacje. Po skończeniu kursu każdy uczeń będzie mógł napisać egzamin z gramatyki na poziomie A2+ oraz wykonać zadania z słuchania na poziomie B1.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, która obejmuje kursy dla ósmoklasistów w Warszawie ? z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki. Tworzenie różnych grup zaawansowania sprawia, że wszyscy kursanci danej grupy są na podobnym poziomie, dzięki czemu mogą szybko odnaleźć się w grupie ? nie stresują się swoją niewiedzą, chętnie zdobywają nowe wiadomości, nie boją się zadawania pytań. Uczestnictwo w kursie pozwoli każdemu z uczniów bez stresu podejść do egzaminu ósmoklasisty.

 

?Moja córka uczestniczyła w kilku kursach prowadzonych w Pracowni z Oknem na Świat, m.in. w kursie do egzaminu ósmoklasisty, kiedy była jeszcze w klasie 7. Zajęcia prowadzone są w bardzo interesujący sposób, nauczyciele potrafią zaciekawić dzieci do tego stopnia, że uczestnicy z przyjemnością się uczą, a wiedza wpada sama do głów. Córka była zadowolona ze wszystkich zajęć, jednak z największą przyjemnością uczestniczyła w lekcjach matematyki prowadzonych przez Panią Anastazję. W najbliższym czasie planujemy kontynuację nauki w Pracowni. Pracownię polecam wszystkim, zarówno bardzo zdolnym uczniom w celu rozwijania zainteresowań, jak i uczniom, którzy chcą wyrównać braki. Naprawdę warto.?

Monika Rutkiewicz 

?Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

Szczegółowe informacje

  • Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który jest przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej.
  • Przedmioty ? język polski, matematyka i język obcy do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.
  • Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.
  • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  • Pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego (120 minut), drugiego dnia z matematyki (100 minut), trzeciego dnia z języka obcego (90 minut).
  • Od 2022 roku dodatkowo będzie trzeba wybrać jeden z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
  • Wynik egzaminu ósmoklasisty nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
  • Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
  • Z egzaminu zwolnieniu są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (finalista to ten, który ma przynajmniej 60% z 3 etapu
  • Egzamin odbędzie się: 21.04.2020 r. – język polski, 22.04.2020 r. – matematyka, 23.04.2020 r. – język obcy

 

I. KURS ÓSMOKLASISTY 

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

Główne założenia kursu:

 • utrwalenie materiału szkolnego
 • uzupełnienie luk
 • oswojenie z nową formą testów
 • uspokojenie dzieci i dodanie otuchy
 • rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i
 • koncentracji na zadaniu
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu
 • podczas testu i wzmocnienie pewności siebie

II. KURS ÓSMOKLASISTY – JĘZYK POLSKI – PISANIE FORM WYPOWIEDZI

Dlaczego warto?

1. Wiele osób błędnie uważa, że pisania wypracowań nie można się nauczyć, że wymaga ono wrodzonego talentu. To nieprawda. Nawet najbardziej ścisły umysł może pisać poprawnie wszystkie formy wypowiedzi znajdujące się w programie. Często problemy wynikają z braku wiedzy lub niezrozumienia kryteriów oceniania.

2. W nauce szkolnej brakuje czasu na sprawdzanie prac pisemnych. Uczniowie nie zawsze mają szansę na skorygowanie błędów, utrwalają więc złe nawyki.

3. Pisanie różnych form wypowiedzi stanowi umiejętność przydatną nie tylko przy okazji egzaminu ósmoklasisty, lecz także w szkole średniej, podczas studiów oraz w dalszym życiu zawodowym.

Największe korzyści:

 

 • warsztatowy charakter, dużo praktycznych ćwiczeń
 • omówienie wszystkich form wypowiedzi krok po krok
 • tworzenie bazy przydatnego słownictwa
 • pokazanie przydatnych trików, które pomogą zrobić dobre wrażenie na czytającym
 • omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania
 • poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka samooceny własnej pracy
 • informacja zwrotna po każdej pracy domowej 

 

1. Długość kursu ? są dwa rodzaje kursów:
? 40 godzin lekcyjnych na jeden przedmiot ? 30 godzin zegarowych
? 32 godziny lekcyjne na jeden przedmiot ? 24 godziny zegarowe

2. Możliwość zapisu na jeden przedmiot

3. Grupy i ceny:
grupa 11-15-osobowa
? od 799 zł ? 40 godzin lekcyjnych
grupa 6-10-osobowa
? od 1198 zł ? 40 godzin lekcyjnych
? od 949 zł ? 32 godziny lekcyjne
grupa 4-5-osobowa na życzenie klienta
? 1098 zł ? 32 godziny lekcyjne
? 1499 zł? 40 godzin lekcyjnych
grupa 3-osobowa na życzenia klienta
? 1299 zł za osobę ? 32 godziny lekcyjne
? 1899 zł za osobę ? 40 godzin lekcyjnych
grupa 2-osobowa na życzenia klienta
? 1699 zł za osobę ? 32 godziny lekcyjne
? 2499 zł za osobę ? 40 godzin lekcyjnych
zajęcia indywidualne na życzenia klienta
? 2880 zł ? 32 godziny lekcyjne
? 3600 zł ? 40 godzin lekcyjnych

4. Możliwa płatność ratalna

5. Promocje:
? klienci Pracowni ? 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących w październiku i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)
? przy zapisie dwóch osób każda z osób płaci o 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących we wrześniu i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu ?OFERTY? lub ?SPAM?.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty ? płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

?Bycie kandydatem w rękach specjalistów Pracowni to prawdziwa przyjemność. Prowadzący potrafił wysłuchać potrzeb, odpowiedzieć na każde pytanie i dobrze tłumaczyć zagadnienia. Ważne, że był w stanie córkę wyciszyć i spokojnie przejść do realizacji celu, czyli pozytywnie zdanego egzaminu.?

Mama Ani

?Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

ZAPISY: