Egzamin ósmoklasisty Łódź

 

Egzamin ósmoklasisty ? oferta kursów w Łodzi

 

Egzamin ósmoklasisty Łódź

Informacje

 

Podstawa programowa szkoły podstawowej zawiera szereg zagadnień, które powinien opanować każdy uczeń. Tempo zajęć w szkole nie zawsze na to pozwala. Aby mieć pewność, że Twoje dziecko posiada wymaganą wiedzę oraz wszystkie umiejętności, dzięki którym pozytywnie zda egzamin ósmoklasisty, wybierz dla niego kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty w Łodzi. Pracownia z Oknem na Świat zadba o przyjazną atmosferę podczas zajęć. Nie ma tutaj miejsca na stres, niepokój oraz pośpiech. Zamiast tego oferujemy życzliwość, wsparcie, akceptację, rozwijanie mocnych stron ucznia oraz przekształcanie tych słabych w lepsze. Dzięki zajęciom w formie warsztatowej oraz pracy indywidualnej każdy kursant może sprawdzić poziom swojej wiedzy, uzupełnić luki oraz poprawić swoje umiejętności. Zajęcia odbywają się pod okiem trenera, który kieruje pracą każdego uczestnika, a dzięki podejściu uwzględniającemu aktualny poziom kursanta może skutecznie zmotywować go do dalszej pracy.

Warto wiedzieć, że nasz kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty przynosi długotrwałe korzyści, pozwala bowiem pracować także nad kompetencjami miękkimi ? nasi kursanci uczą się, jak opanowywać stres, poprawiać koncentrację oraz zarządzać czasem i sobą w czasie. Praca w grupach pozwala na kształcenie umiejętności współpracy, a także na wzmocnienie pewności siebie. Te umiejętności nie tylko pozwolą na podejście do egzaminu ósmoklasisty bez stresu, ale również mogą być wykorzystywane na kolejnych etapach edukacyjnych.

Trzyczęściowy egzamin ósmoklasisty obejmuje sprawdzian z matematyki, języka polskiego oraz języka obcego (do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki oraz rosyjski, a także ukraiński lub włoski). Wszystkie części przeprowadzane są w formie pisemnej, a uczniowie mają określony czas na wykonanie zadań.

Egzamin ósmoklasisty – przedmioty

Kurs z matematyki dla ósmoklasistów w Łodzi

 

Trwający 100 minut egzamin z matematyki obejmuje zadania zamknięte oraz otwarte, w których można zdobyć łącznie 32 punkty. Wśród zadań tych znajdują się zadania wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, zadania wymagające udokumentowania swojego toku rozumowania oraz rachunków. Zagadnienia pojawiające się podczas egzaminu wynikają z aktualnej podstawy programowej, która obejmuje: liczby naturalne wymierne i niewymierne, liczby całkowite, ułamki zwykłe i dziesiętne, procenty, potęgi i pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania, proporcjonalność prosta, geometria na płaszczyźnie, symetrie, oś liczbowa oraz układ współrzędnych, geometria przestrzenna, elementy statystyki opisowej, zaawansowane metody zliczania i rachunek prawdopodobieństwa. Wszystkie te zagadnienia omawiane są na kursie dla ósmoklasistów we Wrocławiu. Trener prowadzi zajęcia w taki sposób, aby odnaleźć wszystkie słabe oraz mocne strony danego kursanta, a następnie pracować nad poprawą tych słabych i utrwaleniem mocnych. W efekcie uczestnik po zakończeniu kursu jest przygotowany do wykonania każdego matematycznego zadania z omówionego zakresu materiału i potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

W celu uzyskania jak najlepszej atmosfery podczas zajęć tworzymy grupy pod względem aktualnego poziomu umiejętności. Uczniowie, którzy słabiej radzą sobie z matematyką, mogą zapisać się do grupy podstawowej, natomiast ci, którym zależy na rozwiązywaniu jak najtrudniejszych zadań – do grupy zaawansowanej, w której powtórzenie materiału odbywa się w pigułce. W obu grupach pojawiają się jednak dwie formy pracy – indywidualna oraz zespołowa, a dzięki takiemu urozmaiceniu uczestnicy chętnie przychodzą na zajęcia.

 

Kurs z języka polskiego dla ósmoklasistów w Łodzi

 

Kurs z języka polskiego dla ósmoklasistów to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy przede wszystkim ćwiczą pisanie różnych form wypowiedzi. W odróżnieniu od typowych szkolnych lekcji tutaj każdy kursant ma szansę na skorygowanie własnych błędów i pozbycie się złych nawyków, ponieważ każda napisana praca jest dokładnie analizowana, aby kursant wiedział, w jaki sposób pisać jeszcze lepiej. Dzięki przyjaznej atmosferze uczestnicy unikają stresu związanego z pisaniem na czas. Trener szeroko omawia teorię, wskazując kryteria dla każdej formy wypowiedzi, a to, czy uczniowie zrozumieli materiał, pokazuje praktyka – pisanie opisów, charakterystyk, zaproszeń, podziękowań i innych form. Każdy kursant może bardzo dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, który potrwa 120 minut. Przykładowe zadania zamknięte oraz otwarte omawiane są na zajęciach, a kursanci mogą sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, wykonując szereg ćwiczeń. Pojawiające się zagadnienia wynikają z podstawy programowej, która obejmuje: rodzaje i gatunki literackie, środki poetyckie, analizę i interpretację tekstów literackich, fonetykę, fleksję, składnię, słowotwórstwo, stylistykę, ortografię i interpunkcję, krótkie i długie formy wypowiedzi, interpretację dzieł sztuki, gatunki dziennikarskie, teksty współczesnej kultury popularnej oraz powtórzenie lektur obowiązkowych.

Kurs dla ósmoklasisty w Łodzi dostępny jest w dwóch wariantach. Pierwszy z nich obejmuje 40 godzin lekcyjnych na jeden przedmiot, drugi zaś – 32 godziny. Przewidujemy grupy: 3-osobowe, 4-5-, 6-10- oraz 11-15-osobowe. Istnieje też możliwość zapisania się na kurs indywidualny.

 

Kurs z języka angielskiego dla ósmoklasistów w Łodzi

 

Język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym podczas egzaminu ósmoklasisty. Chociaż uczniowie mają do wyboru jeszcze francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński oraz włoski, to właśnie angielski jest najpopularniejszy – prawdopodobnie dlatego, że uważany jest obecnie za język uniwersalny, światowy, którego znajomość stanowi często podstawę dla późniejszego uzyskania dobrej pracy. Na etapie ósmej klasy uczniowie powinni znać ten język na poziomie A2+ (gramatyka) oraz B1 (słuchanie). Kurs z języka angielskiego dla ósmoklasistów, organizowany w Łodzi, obejmuje szereg zadań na rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, znajomość angielskiej gramatyki oraz języka komunikacyjnego. Podczas zajęć kursanci będą mogli poprawić swoje umiejętności związane z używaniem języka angielskiego, uzupełnić swoją wiedzę, a także przećwiczyć wszystkie rodzaje zadań, które mogą pojawić się na egzaminie. Poświęcamy wiele uwagi ćwiczeniom dłuższych form wypowiedzi, takich jak e-mail, zaproszenie, ogłoszenie. Dzięki temu nasi kursanci są doskonale przygotowani do egzaminu z języka angielskiego.

Serdecznie zapraszamy Rodziców, którzy szukają dobrego kursu dla swojego dziecka, do zapoznania się z naszą ofertą. Pracownia z Oknem na Świat poleca kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego, które organizowane są w Łodzi.

?Moja córka uczestniczyła w kilku kursach prowadzonych w Pracowni z Oknem na Świat, m.in. w kursie do egzaminu ósmoklasisty, kiedy była jeszcze w klasie 7. Zajęcia prowadzone są w bardzo interesujący sposób, nauczyciele potrafią zaciekawić dzieci do tego stopnia, że uczestnicy z przyjemnością się uczą, a wiedza wpada sama do głów. Córka była zadowolona ze wszystkich zajęć, jednak z największą przyjemnością uczestniczyła w lekcjach matematyki prowadzonych przez Panią Anastazję. W najbliższym czasie planujemy kontynuację nauki w Pracowni. Pracownię polecam wszystkim, zarówno bardzo zdolnym uczniom w celu rozwijania zainteresowań, jak i uczniom, którzy chcą wyrównać braki. Naprawdę warto.?

Monika Rutkiewicz 

?Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

Szczegółowe informacje

  • Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który jest przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej.
  • Przedmioty ? język polski, matematyka i język obcy do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.
  • Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.
  • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.
  • Pierwszego dnia jest egzamin z języka polskiego (120 minut), drugiego dnia z matematyki (100 minut), trzeciego dnia z języka obcego (90 minut).
  • Od 2022 roku dodatkowo będzie trzeba wybrać jeden z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
  • Wynik egzaminu ósmoklasisty nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
  • Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.
  • Z egzaminu zwolnieniu są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (finalista to ten, który ma przynajmniej 60% z 3 etapu
  • Egzamin odbędzie się: 21.04.2020 r. – język polski, 22.04.2020 r. – matematyka, 23.04.2020 r. – język obcy

 

I. KURS ÓSMOKLASISTY 

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

Główne założenia kursu:

 • utrwalenie materiału szkolnego
 • uzupełnienie luk
 • oswojenie z nową formą testów
 • uspokojenie dzieci i dodanie otuchy
 • rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i
 • koncentracji na zadaniu
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu
 • podczas testu i wzmocnienie pewności siebie

II. KURS ÓSMOKLASISTY – JĘZYK POLSKI – PISANIE FORM WYPOWIEDZI

Dlaczego warto?

1. Wiele osób błędnie uważa, że pisania wypracowań nie można się nauczyć, że wymaga ono wrodzonego talentu. To nieprawda. Nawet najbardziej ścisły umysł może pisać poprawnie wszystkie formy wypowiedzi znajdujące się w programie. Często problemy wynikają z braku wiedzy lub niezrozumienia kryteriów oceniania.

2. W nauce szkolnej brakuje czasu na sprawdzanie prac pisemnych. Uczniowie nie zawsze mają szansę na skorygowanie błędów, utrwalają więc złe nawyki.

3. Pisanie różnych form wypowiedzi stanowi umiejętność przydatną nie tylko przy okazji egzaminu ósmoklasisty, lecz także w szkole średniej, podczas studiów oraz w dalszym życiu zawodowym.

Największe korzyści:

 

 • warsztatowy charakter, dużo praktycznych ćwiczeń
 • omówienie wszystkich form wypowiedzi krok po krok
 • tworzenie bazy przydatnego słownictwa
 • pokazanie przydatnych trików, które pomogą zrobić dobre wrażenie na czytającym
 • omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania
 • poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka samooceny własnej pracy
 • informacja zwrotna po każdej pracy domowej 

 

1. Długość kursu ? są dwa rodzaje kursów:
? 40 godzin lekcyjnych na jeden przedmiot ? 30 godzin zegarowych
? 32 godziny lekcyjne na jeden przedmiot ? 24 godziny zegarowe

2. Możliwość zapisu na jeden przedmiot

3. Grupy i ceny:
grupa 11-15-osobowa
? od 799 zł ? 40 godzin lekcyjnych
grupa 6-10-osobowa
? od 1198 zł ? 40 godzin lekcyjnych
? od 949 zł ? 32 godziny lekcyjne
grupa 4-5-osobowa na życzenie klienta
? 1098 zł ? 32 godziny lekcyjne
? 1499 zł? 40 godzin lekcyjnych
grupa 3-osobowa na życzenia klienta
? 1299 zł za osobę ? 32 godziny lekcyjne
? 1899 zł za osobę ? 40 godzin lekcyjnych
grupa 2-osobowa na życzenia klienta
? 1699 zł za osobę ? 32 godziny lekcyjne
? 2499 zł za osobę ? 40 godzin lekcyjnych
zajęcia indywidualne na życzenia klienta
? 2880 zł ? 32 godziny lekcyjne
? 3600 zł ? 40 godzin lekcyjnych

4. Możliwa płatność ratalna

5. Promocje:
? klienci Pracowni ? 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących w październiku i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)
? przy zapisie dwóch osób każda z osób płaci o 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących we wrześniu i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu ?OFERTY? lub ?SPAM?.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty ? płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

?Bycie kandydatem w rękach specjalistów Pracowni to prawdziwa przyjemność. Prowadzący potrafił wysłuchać potrzeb, odpowiedzieć na każde pytanie i dobrze tłumaczyć zagadnienia. Ważne, że był w stanie córkę wyciszyć i spokojnie przejść do realizacji celu, czyli pozytywnie zdanego egzaminu.?

Mama Ani

?Już od początków mojej edukacji w szkole podstawowej uczęszczałem na zajęcia z języka angielskiego, które prowadziła Pani Marta Hendzel. Na zajęciach miałam możliwość nauki poprzez zabawę, mogłam poznawać język w gronie przyjaciół i w następnych latach mogłam liczyć na pomoc w przygotowaniach do egzaminów Cambridge, które za każdym razem zdawałam powyżej oczekiwań. Potem kontynuowałam naukę angielskiego, ale też zdecydowałam się na lekcje dodatkowe z innych przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, język niemiecki czy nauki ścisłe. Każdy z prowadzących wspierał mnie w nauce i sumiennie śledził moje postępy. W każdej sytuacji mogłam liczyć na nauczycieli, którzy także po zajęciach mogli mi pomóc, sprawdzić pracę domową lub porozmawiać. Zarówno Pani Marcie jak i całej pracowni zawdzięczam wkład w moje sukcesy w edukacji jak i w pasji.”

Weronika Borowska, YouTube: Veronica Marie

ZAPISY: