Egzamin ósmoklasisty język polski online

Kurs ósmoklasisty online język polski

Egzamin ósmoklasisty to test sprawdzający wiedzę i umiejętności, nabyte przez uczniów w trakcie wszystkich ośmiu klas szkoły podstawowej. Jego wynik przekłada się na punkty rekrutacyjne, które pozwalają przydzielić ucznia do szkoły średniej.

Egzamin odbywa się w maju a uczniowie muszą napisać sprawdziany z trzech przedmiotów:

  • języka polskiego;
  • matematyki;
  • wybranego języka obcego.

Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie do każdego z nich. Wymaga to nadrobienia zaległości, ćwiczenia na zadaniach z poprzednich lat oraz poznania techniki rozwiązywania testu.

Czytaj dalej
Przygotowania warto zacząć jak najwcześniej, ale wszystko zależy od tego jaki poziom wiedzy reprezentuje dziecko i jakie są jego ambicje. Niektórzy zaczynają już pod koniec siódmej klasy, żeby w nowy rok szkolny wejść już z gotowym planem. Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego muszą przełożyć się na:
  • nadrobienie zaległości i utrwalenie wiedzy;
  • nabycie odpowiednich umiejętności w pisaniu dłuższych i krótszych form wypowiedzi;
  • poznanie specyficznego języka, którym napisane są polecenia;
  • poznanie punktacji zadań, żeby wiedzieć na czym skoncentrować się w pierwszej kolejności i jak uzyskać maksymalną liczbę punktów za zadanie;
  • poznanie najczęściej popełnianych błędów, żeby wiedzieć jak ich uniknąć.
Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w formie online, niewiele różnią się od zajęć stacjonarnych. Obejmują test diagnostyczny na pierwszych zajęciach i regularne mierzenie postępów, o których rodzice są informowani w postaci raportów. Na naszym kursie online, tak samo jak na stacjonarnym, wykorzystujemy opracowane przez nas materiały i metody nauczania. To wszystko przekłada się na wysokie wyniki na egzaminie bez zrażenia się do nauki.

Twój koszyk

Zamknij