Egzamin ósmoklasisty dla 7 klas

HARMONOGRAM

Kursy z matematyki na Mokotowie oraz Saskiej Kępie podlegają podziałowi na grupy zaawansowania.

ROZPOCZNIJ TEST POZIOMUJĄCY

INFORMACJE O KURSACH

– Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian z języka polskiego, matematyki i języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski). Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

– Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.

– Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej na przestrzeni 3 dni:

– Pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego (120 minut)
– Drugiego dnia – egzamin z matematyki (100 minut)
– Trzeciego dnia – egzamin z języka obcego (90 minut).

– Od 2022 roku trzeciego dnia dodatkowo odbywać się będzie egzamin z wybranego przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

– Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na fakt ukończenia szkoły (czyli nie można go nie zdać), ale ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

– Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.

– Z egzaminu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Kurs Egzamin ósmoklasisty dla klas 7 dedykowany jest osobom, które chcą zacząć przygotowania do Egzaminu ósmoklasisty już w klasie 7 szkoły podstawowej. Zajęcia rozpoczynają się w marcu oraz kwietniu i kontynuowane są po wakacjach, gdy uczniowie rozpoczynają klasę 8. Rozpoczęcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty na wiosnę pozwala rozłożyć materiał powtórkowy na mniejsze partie. Dzięki temu kursanci są lepiej przygotowani do zajęć szkolnych i mniej obciążeni nauką w ostatniej klasie szkoły podstawowej.

Harmonogram zajęć

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to, że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie i współpracę między uczestnikami oraz prowadzącym.

Poza przekazaniem niezbędnej wiedzy staramy się również zainteresować tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami aktywizującymi, które ułatwiają koncentrację.

Nasze kursy prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę. Każdy prowadzący przechodzi szkolenia metodyczne i trenerskie, które umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, w miłej i przyjaznej atmosferze. Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i prowadzone online podlegają nadzorowi metodycznemu.

Więcej informacji o naszej kadrze:

Nasza kadra

Zajęcia online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dostępne są w formie kursów grupowych oraz zajęć indywidualnych. Prowadzone są za pomocą platformy Webex. Liczba godzin oraz program zajęć odpowiadają kursom stacjonarnym.

Instrukcja obsługi kursów online

Regulamin uczestnictwa w kursie

Sprawdź harmonogram zajęć i aktualne promocje!

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY DLA KLAS 7 – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Pojedyncze zajęcia, lub regularne spotkania w atrakcyjnych pakietach.

60 min – 120 zł

GRUPA “NA ŻYCZENIE” 
(2 os. / 3 os. / 4-5 os. / ) 

STACJONARNIE / ONLINE
Regularne spotkania w czasie trwania roku szkolnego
Cena podana za osobę

32 godziny zegarowe – 1999 zł / 1399 zł / 1199 zł
40 godzin zegarowych – 2199 zł / 1599 zł / 1499 zł

Informacje wkrótce

FAQ

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu „OFERTY” lub „SPAM”.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty – płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

ZAPISY: