Egzamin ósmoklasisty dla 7 klas

Egzamin ósmoklasisty dla 7 klas

HARMONOGRAM

Kursy z matematyki na Mokotowie oraz Saskiej Kępie podlegają podziałowi na grupy zaawansowania.

ROZPOCZNIJ TEST POZIOMUJĄCY

[ninja_tables id="231299" filter='E8KL7' columns="kurs,nazwa,dnihidden,informacje,szczegy,zapisy,cenaz,poziom,przedmiot,lokalizacja,czastrwania,dnizaj,godziny,symbol"]

INFORMACJE

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas 7 to propozycja dla osób, które chcą rozpocząć pracę wcześniej niż inni, bo już na wiosnę w klasie 7. To dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują swojego tempa i indywidualnego podejścia. Dla wielu osób taki kurs daje możliwość wczesnego oszacowania swoich mocnych i słabych punktów jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności. Kurs jest kontynuowany od września w klasie 8.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU

 • utrwalenie materiału szkolnego,
 • uzupełnienie luk w wiedzy,
 • oswojenie z formą testów,
 • uspokojenie młodzieży i dodanie im otuchy przed egzaminem,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu i wzmocnienie pewności siebie.

MATERIAŁY

Uczestnicy otrzymują komplet autorskich materiałów stworzonych przez naszych metodyków na podstawie arkuszy egzaminacyjnych oraz podstawy programowej CKE.

Materiał został podzielony na działy ułatwiające rozłożenie nauki i utrwalenie wiedzy. Każdy dział składa się ze wstępu teoretycznego oraz praktycznych zadań, co ułatwia powtarzanie materiału.

WARSZTATOWA FORMA PRACY

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Odbiega ona od formy pracy na lekcji w szkole, pozwalając kursantom na większe zaangażowanie się i skuteczniejsze zapamiętywanie. Łączymy teorię z zadaniami praktycznymi, również z arkuszy egzaminacyjnych. Zajęcia przeplatane są aktywnymi przerwami od nauki, które pobudzają koncentrację. Dzięki pracy w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy sprawdzają postępy wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

O EGZAMINIE

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy pisemny sprawdzian z języka polskiego, matematyki i języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski). A od 2023 również z jednego z 5 dodatkowych przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.

 • Pierwszego dnia ? egzamin z języka polskiego (120 minut)
 • Drugiego dnia ? egzamin z matematyki (100 minut)
 • Trzeciego dnia ? egzamin z języka obcego (90 minut).

Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na fakt ukończenia szkoły (czyli nie można go nie zdać), ale ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.

Z egzaminu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas 7 to propozycja dla osób, które chcą rozpocząć pracę wcześniej niż inni, bo już na wiosnę w klasie 7. To dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują swojego tempa i indywidualnego podejścia. Dla wielu osób taki kurs daje możliwość wczesnego oszacowania swoich mocnych i słabych punktów jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności. Kurs jest kontynuowany od września w klasie 8.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KURSU

 • utrwalenie materiału szkolnego,
 • uzupełnienie luk w wiedzy,
 • oswojenie z formą testów,
 • uspokojenie młodzieży i dodanie im otuchy przed egzaminem,
 • rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
 • rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu i wzmocnienie pewności siebie.

MATERIAŁY

Uczestnicy otrzymują komplet autorskich materiałów stworzonych przez naszych metodyków na podstawie arkuszy egzaminacyjnych oraz podstawy programowej CKE.

Materiał został podzielony na działy ułatwiające rozłożenie nauki i utrwalenie wiedzy. Każdy dział składa się ze wstępu teoretycznego oraz praktycznych zadań, co ułatwia powtarzanie materiału.

WARSZTATOWA FORMA PRACY

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Odbiega ona od formy pracy na lekcji w szkole, pozwalając kursantom na większe zaangażowanie się i skuteczniejsze zapamiętywanie. Łączymy teorię z zadaniami praktycznymi, również z arkuszy egzaminacyjnych. Zajęcia przeplatane są aktywnymi przerwami od nauki, które pobudzają koncentrację. Dzięki pracy w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy sprawdzają postępy wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

O EGZAMINIE

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy pisemny sprawdzian z języka polskiego, matematyki i języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski). A od 2023 również z jednego z 5 dodatkowych przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.

 • Pierwszego dnia ? egzamin z języka polskiego (120 minut)
 • Drugiego dnia ? egzamin z matematyki (100 minut)
 • Trzeciego dnia ? egzamin z języka obcego (90 minut).

Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na fakt ukończenia szkoły (czyli nie można go nie zdać), ale ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.

Z egzaminu zwolnieni są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

ZAPISY: