Egzamin ósmoklasisty dla 7 klas

INFORMACJE O KURSACH

– Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, przeprowadzany od roku 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej.

– Przedmioty – język polski, matematyka i język obcy do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.

– Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.

– Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej na przestrzeni 3 dni:

– Pierwszego dnia –  egzamin z języka polskiego (120 minut)
– Drugiego dnia – egzamin z matematyki (100 minut)
– Trzeciego dnia – egzamin z języka obcego (90 minut).

– Od 2022 roku  trzeciego dnia dodatkowo odbywać się będzie egzamin z  wybranego przedmiotu: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

– Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na fakt ukończenie szkoły (czyli nie można go nie zdać) ale ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

– Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.

– Z egzaminu zwolnieniu są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

Informacje wkrótce

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery, współpracę między uczniami i nauczycielem.
Poza przekazaniem niezbędnej dawki wiedzy staramy się również zainteresować dzieci tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są szybkimi, energicznymi „zabawami” w ramach przerwy, które pomagają młodzieży efektywniej zarządzać swoją koncentracją, co przekłada się na możliwość poświęcenia większej ilości czasu na faktyczną naukę.

Nasze kursy prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych i wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów. Są to ludzie wykształceni, o bogatym doświadczeniu (również zawodowym) w pracy z dziećmi i młodzieżą. Większość współpracuje z nami już od wielu lat.
Każdy prowadzący przechodzi liczne szkolenia z metodykami przedmiotowymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, w miłej i przyjaznej atmosferze.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do zapoznania się z naszą kadrą!

 

Nasza kadra

W ofercie znajdują się zarówno zajęcia stacjonarne jak i zajęcia prowadzone w formie zdalnej, które prowadzimy za pomocą platformy Webex. Nie różnią się one od kursów stacjonarnych pod względem ilości godzin, sposobu prowadzenia ani zakresu omawianego materiału.

 Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją:

Instrukcja obsługi kursów online

1. Długość kursu – są dwa rodzaje kursów:
– 40 godzin lekcyjnych na jeden przedmiot – 30 godzin zegarowych
– 32 godziny lekcyjne na jeden przedmiot – 24 godziny zegarowe
– 26,5 godziny lekcyjne na jeden przedmiot – 20 godzin zegarowych2. Możliwość zapisu na jeden przedmiot

3. Grupy i ceny:
grupa 11-15-osobowa
– od 799 zł – 40 godzin lekcyjnych
grupa 6-10-osobowa
– od 1198 zł – 40 godzin lekcyjnych
– od 949 zł – 32 godziny lekcyjne
– od 849 zł – 26,5 godzin lekcyjnych
grupa 4-5-osobowa na życzenie klienta
– 1098 zł – 32 godziny lekcyjne
– 1499 zł– 40 godzin lekcyjnych
grupa 3-osobowa na życzenia klienta
– 1299 zł za osobę – 32 godziny lekcyjne
– 1899 zł za osobę – 40 godzin lekcyjnych
grupa 2-osobowa na życzenia klienta
– 1699 zł za osobę – 32 godziny lekcyjne
– 2499 zł za osobę – 40 godzin lekcyjnych
zajęcia indywidualne na życzenia klienta
– 2880 zł – 32 godziny lekcyjne
– 3600 zł – 40 godzin lekcyjnych

4. Możliwa płatność ratalna

5. Promocje:
– klienci Pracowni – 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących w październiku i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)
– przy zapisie dwóch osób każda z osób płaci o 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących we wrześniu i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)

Informacje wkrótce

FAQ

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu „OFERTY” lub „SPAM”.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty – płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

ZAPISY: