Egzamin ósmoklasisty

RODZAJE KURSÓW

ZAJĘCIA

Zajęcia przygotowujące do tego egzaminu odbywają się w formie warsztatowej. Odbiega ona od formy lekcji w szkole, co nie pozwala na nudę I pozwala młodzieży spojrzeć na aspekt przyswajania wiedzy z innej, świeższej strony. Na naszym kursie przeplatamy masę praktycznych zadań wstawkami przybliżającymi teorię danego zagadnienia oraz krótkimi, pobudzającymi koncentrację aktywnymi przerwami od nauki.
Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany, natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzić, czy przyswojony materiał potrafią zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne.

POZIOMOWANIE

Poziomowaniu podlegają wyłącznie kursy z matematyki na Mokotowie i na Saskiej Kępie oraz kursy Online.
Poziom można wybrać samodzielnie, jednak sugerujemy przed zapisem rozwiązać test poziomujący, dostępny pod poniższym linkiem.

Test poziomujący

Następnie z listy grup należy wybrać grupę o odpowiednim poziomie zaawansowania.

Zakres materiału, jaki omawiany jest na kursach na poziomie podstawowym i zaawansowanym jest dokładnie taki sam, jednak dzięki podziałowi na poziom zaawansowania jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać potencjał uczniów.

W praktyce oznacza to, że w grupach zaawansowanych praca przebiega szybciej, co pozwala na wplecenie dodatkowych zagadnień oraz przerobienie wspólnie większej ilości zadań. W kolei w grupach podstawowych większy nacisk stawiamy na solidne przedstawienie materiału w dobrze dobranym tempie oraz mobilizowanie uczniów do pracy nad uzupełnieniem braków.

MATERIAŁY

Uczestnicy otrzymują na kursie komplet autorskich materiałów. Zostały one stworzone przez naszych metodyków na podstawie wytycznych z CKE, arkuszy egzaminacyjnych oraz podstawy programowej.
W celu uzyskania jak największej przejrzystości materiał został w nich podzielony na działy, których kolejność pozwala nie tylko na sensowne rozłożenie nauki i utrwalenie wiedzy ale i na realizowanie kursu w trakcie równoczesnego trwania roku szkolnego. Każdy dział oprócz masy praktycznych zadań – zarówno tych utrwalających wiedzę jak i tych, które pojawiają się na egzaminie – zawierają wstęp teoretyczny, który jasno i przejrzyście wyjaśnia zagadnienie. Dzięki temu uczestnicy mogą w każdym momencie wrócić do dowolnego zagadnienia i przerobić je powtórnie samodzielnie.

Główne założenia kursu:

– utrwalenie materiału szkolnego,

– uzupełnienie luk w wiedzy,

– oswojenie z formą testów,

– uspokojenie młodzieży i dodanie im otuchy przed wyzwaniem,

– rozwiniecie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu

– rozwinięcie umiejętności opanowania stresu podczas testu i wzmocnienie pewności siebie

ZAJĘCIA

Prowadząc przez wiele lat kursy edukacyjne zauważyliśmy, że pewne typy zadań egzaminacyjnych są dla uczniów większym wyzwaniem i wymagają solidniejszego przygotowania. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie stworzyliśmy kursy rozszerzające z języka polskiego i matematyki, które skupiają się właśnie na tych trudniejszych zagadnieniach.

Kursy te stanowią idealne uzupełnienie kursów pełnych, rozszerzając materiał na nich omawiany o dodatkowe ćwiczenia.

JĘZYK POLSKI – PISANIE FORM WYPOWIEDZI

Dlaczego warto?

 1. Wiele osób błędnie uważa, że pisania wypracowań nie można się nauczyć, że wymaga ono wrodzonego talentu. To nieprawda. Nawet najbardziej ścisły umysł może pisać poprawnie wszystkie formy wypowiedzi znajdujące się w programie. Często problemy wynikają z braku wiedzy lub niezrozumienia kryteriów oceniania.
 2. W nauce szkolnej brakuje czasu na sprawdzanie prac pisemnych. Uczniowie nie zawsze mają szansę na skorygowanie błędów, utrwalają więc złe nawyki.
 3. Pisanie różnych form wypowiedzi stanowi umiejętność przydatną nie tylko przy okazji egzaminu ósmoklasisty, lecz także w szkole średniej, podczas studiów oraz w dalszym życiu zawodowym.

Główne założenia kursu:

– warsztatowy charakter, dużo praktycznych ćwiczeń,

– omówienie wszystkich form wypowiedzi krok po kroku,

– tworzenie bazy przydatnego słownictwa,

– pokazanie przydatnych trików, które pomogą zrobić dobre wrażenie na czytającym,

– omówienie typowych błędów i pokazanie sposobów ich unikania,

– poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka samooceny własnej pracy,

– informacja zwrotna po każdej pracy domowej,

MATEMATYKA –  ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z TREŚCIĄ

Dlaczego warto?

 1. Wbrew pozorom często zadania z matematyki wymagają czytania ze zrozumieniem. Źle zinterpretowana treść zadania prowadzi do złych założeń, a co za tym idzie, złego rozwiązania.
  2. W podręcznikach szkolnych często zadania z treścią są dość schematyczne i tylko zadania z tzw. „gwiazdką” zawierają więcej treści i wykraczają poza schemat zadań, do których dzieci są przyzwyczajone. Na egzaminie te zadania niekoniecznie będą równie schematyczne, jak w podręczniku, a dodatkowym czynnikiem jest stres.

Główne założenia kursu:

– warsztatowy charakter, dużo praktycznych ćwiczeń,

– omówienie zadań z treścią z każdego działu krok po kroku,

– pokazanie przydatnych trików, które pomogą zrobić dobre wrażenie na egzaminatorze

– omówienie najczęściej powtarzanych błędów i pokazanie sposobów ich unikania,

– poznanie kryteriów egzaminacyjnych i nauka samooceny własnej pracy,

– informacja zwrotna po każdej pracy domowej,

To trwające dwie godziny zegarowe spotkanie, które ma zapoznać uczestnika z procedurą egzaminu ósmoklasisty.
Próbny egzamin przeprowadzany jest przez certyfikowanych egzaminatorów. Oferujemy egzamin z matematyki oraz z języka polskiego.

Największe korzyści:
– zapoznanie się z formułą egzaminu i atmosferą na nim panującą, co może pomóc w opanowaniu stresu na egzaminie w kwietniu
– uczestnik będzie miał szansę ocenić które obszary jego wiedzy wymagają jeszcze trochę pracy
– komplet informacji i wskazówek przydatnych w dniu egzaminu oraz podczas przygotowań
– wynik testu oraz informacje jak wynik prezentował się na tle grupy
– możliwość osobistego wglądu w oceniony arkusz
– szansa na ocenienie które obszary wiedzy wymagają jeszcze trochę pracy

Oferujemy Państwu również dodatkowe materiały do samodzielnej pracy dziecka w domu w formie zbiorów zadań z matematyki z rozwiązaniami krok po kroku.

JAK KUPIĆ ZBORY ZADAŃ?

– W celu zakupu pojedynczego zbioru należy wejść w zakładkę „Harmonogram” i wykupić jeden z wyświetlonych tam zbiorów zadań
– W celu zakupu pakietu zbiorów prosimy o kontakt z biurem

O ZBIORACH

Jeżeli Państwa dziecko:

– potrafi samodzielnie pracować i opanować materiał,
– chce poćwiczyć przed egzaminem,
– potrzebuje dokładnego wytłumaczenia rozwiązania poszczególnych zadań

to te zestawy zadań zdecydowanie spełnią oczekiwania!

Co dwa tygodnie na naszej stronie będą się pojawiały zestawy zadań z rozwiązaniami do samodzielnej nauki przez dzieci (lub ze wsparciem rodzica), do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Są to zbiory tematyczne. Każdy zbiór zawiera 20 zadań z rozwiązaniami krok po kroku z danego tematu.

Obecnie dostępne:

 1. Liczby naturalne wymierne i niewymierne. Liczby całkowite. NWW i NWD.
  2. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
  3. Procenty.
  4. Potęgi i pierwiastki.
  5. Wyrażenia algebraiczne.
  6. Równania. Proporcjonalność prosta.
  7. Geometria płaska (proste kąty i odcinki, trójkąty). Już wkrótce:
  8. Geometria płaska (czworokąty, wielokąty, koła i okręgi).
  9. Oś liczbowa oraz układ współrzędnych.
  10. Geometria przestrzenna.
  11. Statystyka opisowa i rachunek prawdopodobieństwa.
  12. Zadania tekstowe w kontekście realistycznym.

  Zadania autorskie opracowane przez zespół Pracowni z Oknem na Świat zgodnie z wymaganiami CKE

INFORMACJE O KURSACH

– Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, przeprowadzany od roku 2018/2019 na koniec 8-letniej szkoły powszechnej.

– Przedmioty – język polski, matematyka i język obcy do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.

– Do 30 września trzeba podać pisemną informację, z jakiego języka obcego będziemy zdawać egzamin.

– Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej na przestrzeni 3 dni:

– Pierwszego dnia –  egzamin z języka polskiego (120 minut)
– Drugiego dnia – egzamin z matematyki (100 minut)
– Trzeciego dnia – egzamin z języka obcego (90 minut).

– Od 2022 roku  trzeciego dnia dodatkowo odbywać się będzie egzamin z  wybranego przedmiotu: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

– Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na fakt ukończenie szkoły (czyli nie można go nie zdać) ale ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

– Na egzamin można jedynie przynieść przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę.

– Z egzaminu zwolnieniu są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

Nasze kursy odbywają się w formie warsztatowej. Oznacza to że odchodzimy od formy zajęć stosowanej w szkole i stawiamy przede wszystkim na stworzenie przyjaznej atmosfery, współpracę między uczniami i nauczycielem.
Poza przekazaniem niezbędnej dawki wiedzy staramy się również zainteresować dzieci tematem i pokazać, że nauka nie musi być nudna. Nasze zajęcia przeplatane są szybkimi, energicznymi „zabawami” w ramach przerwy, które pomagają młodzieży efektywniej zarządzać swoją koncentracją, co przekłada się na możliwość poświęcenia większej ilości czasu na faktyczną naukę.

Nasze kursy prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych i wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów. Są to ludzie wykształceni, o bogatym doświadczeniu (również zawodowym) w pracy z dziećmi i młodzieżą. Większość współpracuje z nami już od wielu lat.
Każdy prowadzący przechodzi liczne szkolenia z metodykami przedmiotowymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, w miłej i przyjaznej atmosferze.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do zapoznania się z naszą kadrą!

Nasza kadra

W ofercie znajdują się zarówno zajęcia stacjonarne jak i zajęcia prowadzone w formie zdalnej, które prowadzimy za pomocą platformy Webex. Nie różnią się one od kursów stacjonarnych pod względem ilości godzin, sposobu prowadzenia ani zakresu omawianego materiału.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją:

Instrukcja obsługi kursów online

1. Długość kursu – są dwa rodzaje kursów:
– 40 godzin lekcyjnych na jeden przedmiot – 30 godzin zegarowych
– 32 godziny lekcyjne na jeden przedmiot – 24 godziny zegarowe
– 26,5 godziny lekcyjne na jeden przedmiot – 20 godzin zegarowych

2. Możliwość zapisu na jeden przedmiot

3. Grupy i ceny:
grupa 11-15-osobowa
– od 799 zł – 40 godzin lekcyjnych
grupa 6-10-osobowa
– od 1198 zł – 40 godzin lekcyjnych
– od 949 zł – 32 godziny lekcyjne
– od 849 zł – 26,5 godzin lekcyjnych
grupa 4-5-osobowa na życzenie klienta
– 1098 zł – 32 godziny lekcyjne
– 1499 zł– 40 godzin lekcyjnych
grupa 3-osobowa na życzenia klienta
– 1299 zł za osobę – 32 godziny lekcyjne
– 1899 zł za osobę – 40 godzin lekcyjnych
grupa 2-osobowa na życzenia klienta
– 1699 zł za osobę – 32 godziny lekcyjne
– 2499 zł za osobę – 40 godzin lekcyjnych
zajęcia indywidualne na życzenia klienta
– 2880 zł – 32 godziny lekcyjne
– 3600 zł – 40 godzin lekcyjnych

4. Możliwa płatność ratalna

5. Promocje:
– klienci Pracowni – 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących w październiku i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)
– przy zapisie dwóch osób każda z osób płaci o 50 zł mniej (nie dotyczy kursów startujących we wrześniu i kursów szytych na miarę na życzenie klienta)

Informacje wkrótce

FAQ

1. Jak mogę zapisać dziecko na kurs?

Na kurs można zapisać się poprzez stronę internetową, telefonicznie 730-125-606 lub mailowo biuro@okno.edu.pl. Po zapisie zostaje przesłane Państwu potwierdzenie drogą mailową. Prosimy zwrócić uwagę czy nasz mail nie wpadł do folderu „OFERTY” lub „SPAM”.

2. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli szkół państwowych i prywatnych oraz przez trenerów danych przedmiotów. Wszyscy prowadzący są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do pracy z grupą.

3. jakich materiałÓW UŻYWAMY?

Pracujemy z wykorzystaniem testów z CKE, naszych materiałów i testów autorskich oraz testów z repetytoriów. Nasze materiały są zgodne z podstawą programową. Na wszystkich kursach realizujemy ten sam program i każdy uczeń otrzymuje taki sam komplet materiałów z danego przedmiotu.

4. Co dziecko ma zebrać ze sobą na zajęcia?

Prosimy o zabranie piórnika, zeszytu w kratkę (zajęcia z matematyki) i ewentualnie notatnik na słówka z języka angielskiego. Dodatkowo prosimy zabrać buty na zmianę, jedzenie i picie.

5. Jak jest prowadzony kurs?

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową. Na pierwszych zajęciach przeprowadzamy test, który pokazuje nam poziom dzieci, tempo pracy i daje informacje, w których działach są ewentualne braki. W trakcie kursu przeprowadzamy ok. 6-10 testów, a po każdych zajęciach dzieci otrzymują pracę domową.

6. Czy są przerwy w trakcie zajęć?

Tak, w trakcie zajęć są przerwy. Przy kursach dwugodzinnych i dłuższych trwają one około 5-10 minut.
W trakcie przerw dzieci pozostają w budynku, w którym prowadzone są zajęcia. 

7. W jaki sposób mogę dokonać płatności za kurs?

Link do płatności podawany jest w mailu potwierdzającym zapis. Istnieje możliwość płatności w ratach. 

8. Co w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania?

Rezygnację można złożyć mailowo na adres biuro@okno.edu.pl. Po przyjęciu rezygnacji dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty – płacą Państwo tylko za zajęcia zrealizowane do dnia rezygnacji.

9. Czy otrzymam informację od nauczyciela o postępach dziecka?

Tak, osoby prowadzące zajęcia przesyłają indywidualne raporty podsumowujące postępy i pracę dzieci. Jeżeli dziecko ma znaczne trudności z materiałem, trener lub koordynator kursów kontaktuje się z Państwem. Dzieci zawsze otrzymują testy po ich sprawdzeniu, więc w każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wynik.

ZAPISY: