Akademia asertywności – old

Akademia asertywnoŚci

TRENING ASERTYWNOŚCI – SZKOLENIE

INFORMACJE OGÓLNE

Warsztaty z asertywności Warszawa

20-godzinny trening asertywności podzielony na 4-5 spotkań.

Celem treningu jest wzmocnienie poczucia wartości i rozwinięcie asertywnej postawy u dzieci i młodzieży w kontaktach z innymi.
Przygotowujemy młodych tak, aby potrafili prosić, mówić o swoich potrzebach i odmawiać bez tłumaczenia się i bez poczucia winy. Program przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej1 i  2 liceum.

Asertywność – szkolenie warszawa

Kurs ASERTYWNOŚCI obejmuje:

 1. kim jestem i jakie mam prawa
 2. emocje i potrzeby ? empatia dla siebie i innych
 3. asertywne odmawianie i dziękowanie
 4. przyjmowanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 5. pojęcie asertywności i przyczyny jej braku
 6. aktywne słuchanie: parafraza, potwierdzanie, dopytywanie
 7. komunikowanie swoich potrzeb
 8. radzenie sobie w sytuacjach, kiedy doznajemy przemocy oraz kiedy ktoś dorosły przekracza nasze granic
  9. wyrażanie własnego zdania bez obaw i lęku
  10. jak nie ulegać manipulacji innych i samemu nie manipulować
  11. umiejętność proszenia innych o pomoc lub przysługę
  12. odmawianie bez poczucia winy i usprawiedliwiania się
  13. asertywność a uległość i agresywność
  14. asertywność a poczucie własnej wartości

Trening asertywności Warszawa

Największe korzyści dla uczestnika:

 1. większa swoboda mówienia o swoich emocjach i potrzebach
 2. przećwiczenie strategi asertywnego proszenia, dziękowania, odmawiania, przyjmowania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej
 3. odważniejsze wyrażanie własnego zdania
 4. umiejętność dbania o siebie w sytuacjach przemocy i naruszenia granic
 5. większa pewność siebie w kontaktach z innymi
 6. łatwość wyrażania prośby

OFERTA DLA KLAS

Organizujemy również kursy na terenie szkół w terminach ustalonych z daną klasą.

Akademia dla całej klasy (od 20 do 30 osób, w podziale na 2 grupy) ? 449 zł od osoby

AKADEMIA ASERTYWNOŚCI

Asertywność to cecha, dzięki której można żyć w zgodzie ze sobą i własnymi potrzebami, nie urażając przy tym innych. Wiele osób obawia się, że odmawiając czegoś czy mając inne zdanie – sprawi przykrość drugiej osobie. Mimo niechęci osoba taka realizuje więc prośbę, choć nie sprawia jej to żadnej satysfakcji. Taka postawa może prowadzić do obniżenia samooceny i kłopotów z prawidłowym obrazem siebie – dlatego właśnie warto zadbać o asertywność dziecka, dzięki czemu będzie mogło ono utrzymywać relacje z innymi na wysokim poziomie, dbając jednocześnie o poczucie własnej wartości.

Kurs asertywności, który organizujemy, to doskonały sposób na trening umiejętności wyrażania opinii, potrzeb i dawania oraz otrzymywania informacji zwrotnej, jak i umiejętności odmawiania. Zajęcia pozwolą zachować autentyczność swoich zachowań, uzyskać świadomość siebie, umiejętność samooceny. Proponujemy warsztaty empatii, jak i ćwiczenia oraz aktywności pozwalające wyćwiczyć stanowczość.

W kursie jednorazowo może uczestniczyć od 8 do 12 osób. Trenerzy do każdego uczestnika podchodzą indywidualnie, wspierając we wzmacnianiu słabych stron, jak i dostrzegając to, w czym uczestnik radzi sobie już doskonale. Dzięki temu atmosfera podczas zajęć jest zawsze przyjazna i wypełniona pozytywnymi emocjami. Warsztaty asertywności skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. To wyjątkowa szansa na rozwój kompetencji miękkich.

ZAPISY: